Publicerad 2021-04-07, kl 07:22

Spola rätt för att skydda miljön

Gamla eller överblivna läkemedel skadar miljön om de spolas ner i toaletten. I dag påminner vi om att de istället ska lämnas in på apoteket.

I såväl Sverige i stort som i Alingsås kommun finns det tyvärr personer som spolar ner överblivna läkemedel i toaletten. 

— Våra reningsverk kan inte rena avloppsvattnet helt och hållet från läkemedel och rester av dem sprids då till mark, sjöar, grundvatten och dricksvatten, säger Staffan Kaltin, projektledare på samhällsbyggnadskontoret. 

Även små mängder läkemedel rubbar naturens balans. Exempelvis vet man att hormoner från p-piller och hormonplåster gör vissa fiskarter tvåkönade och att antibiotika som kommer ut i naturen kan leda till att bakterier blir motståndskraftiga (resistenta) mot antibiotika. Det finns inte kunskap om exakt hur alla olika läkemedel påverkar naturen, men att de påverkar på ett eller annat sätt är helt säkert.

— Därför är det jätteviktigt att lämna tillbaka överblivna läkemedel till apoteken så att de kan förstöras på ett miljösäkert sätt, säger Staffan Kaltin.

Läkemedelsverket uppskattar att det varje år slängs eller förstörs cirka 1 500 ton läkemedel i Sverige i samband med användning eller distribution. Av detta omhändertas det mesta på rätt sätt, men cirka 250 ton spolas ut i avloppet eller slängs i hushållssoporna. Det orsakar miljöskador och leder till att stora ekonomiska resurser går förlorade. 

En beteendeförändring där mindre eller inget läkemedel spolas ner i avloppet är därför viktigt för att nå de globala miljömålen i Agenda 2030. Både Mål 6 om rent vatten och mål 12 om hållbar konsumtion går direkt att koppla till den här problematiken.

Även i Alingsås finns det ett bekymmer med läkemedelsrester i avloppsvattnet. 

— Studier visar att Nolhaga avloppsreningsverk inte klarar av att rena allting utan en betydande del av läkemedlen sprids vidare till Säveån och Mjörn. Halter av läkemedel har påvisats i både vatten och fisk, säger Staffan Kaltin. 

Läs mer om läkemedel i miljön på naturvårdsverkets hemsida.

Mer information om inlämning av gamla läkemedel finns på apoteken och deras hemsidor.

In other languages 

Svenska

Spola inte ner gamla mediciner i toaletten! Lämna in dem till apoteket så bidrar du med minskad förorening av våra sjöar, vattendrag och vårt dricksvatten.

Engelska

Don’t flush your old medications down the toilet! Take them to a pharmacy for safe disposal and help keep our lakes, rivers and drinking water clean.

Somaliska

Ha ku shubin daawooyin hore musqusha (suuliga)! U keen farmashiyaha markaas waxaad ka qaybqaadanaysaa yaraynta wasakhaynta balliyada (webiyada, badda), biyo mareenada iyo biyaha aan cabno.

Tigrinja

ግዜኦም ዘእከሉ መድሃኒታት ኣብ ሽቓቕ ኣይትደርብዩዎም! ናብ ቤት መሸጣ መድሃኒት ማለት ናብ ፋርማሲ ብምርካብ ኣብ ቀላያትና፡ ኣብ ናይ ማይ መዕቈሪታትና ማለት ባስካታትና ከምኡ ድማ ኣብ ዝስተዩ ማያትና ዝህሉዉ ብከላታት ኣብ ምቕናስ ኣበርክቶ ግበሩ።

Arabiska

لا يجوز أبداً رمي الأدوية القديمة في المرحاض! قم بتسليمها إلى الصيدلية كي تساهم في الحدّ من تَلَوُّث البحيرات وجداول المياه والماء الذي نشرب منه.

Dari

ادویه کهنه را در کمود تشناب تخلیه نکنید! آنها را به دواخانه تحویل دهید تا بدینگونه دریاچه ها، منابع آبی و آبهای آشامیدنی ما را در کاهش آلودگی یاری نمایید.

Alingsås kommun