Publicerad 2021-04-07, kl 14:42

Mopedbrev till hushåll med 15-åringar

I april månad skickar Alingsås kommun och den lokala polisen ut en folder med information om mopeder och A-traktorer. Mottagare är alla hushåll där det bor en blivande 15-åring. 

Syftet med det så kallade mopedbrevet är att öka tryggheten för de som kör eller åker med fordon som man får köra när man fyllt 15 år.

— Vi ser det som väldigt givande att informera både föräldrar och ungdomar om vad som gäller och vilka följder som är aktuella om något händer. Det är av omsorg vi gör det här utskicket, säger Charlott Klug, beredskapshandläggare på Alingsås kommun.

Alingsås kommun och polisen i Alingsås har sedan tidigare ett samarbete där tanken är att tillsammans kunna hitta gemensamma frågor där det på enkla sätt går att arbeta förebyggande. Ett ämne som pekats ut är just mopeder och A-traktorer.

– Vi har ett ganska stort antal mopedister och A-traktorförare i kommunen och det har vi inget emot. Däremot ser vi att det finns en del missuppfattningar och tveksamheter i hur de kan och ska användas. Där har det här mopedbrevet en viktig funktion att fylla, säger kommunpolis Lotta Jofjord.

Informationen som når alla hushåll med en 15-åring är viktig, dels för att undvika olyckor i trafiken och dels för att alla parter ska veta vad som gäller.

– Så länge barnen är under 18 så har föräldrarna ansvar om barnet till exempel kör ett trimmat fordon. I vissa fall kan faktiskt föräldern få sitt eget körkort indraget, om de vetat om att barnet kör ett trimmat fordon. Men ännu vanligare är det att barnets möjligheter att få körkortstillstånd påverkas, berättar Lotta Jofjord.

Caroline Forssbaeck

NULL

Folkhälsostrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret