Publicerad 2021-03-29, kl 17:05

Fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9

Efter påsklovet fortsätter partiell fjärrundervisning för årskurs 7-9 och beslutet gäller till 2 maj.

Smittläget för covid-19 i Västra Götaland är fortsatt ansträngt och kräver stor försiktighet. Regionen uppmanar skolornas huvudmän att göra det möjligt att hålla avstånd, till exempel genom att glesa på eleverna lokalmässigt eller via någon form av partiell fjärrundervisning.

Rektor och all personal planerar undervisningen vidare på respektive skola och kompletterar med information om vad som gäller för respektive skola.

Elevernas skolplikt gäller och frånvaroanmälan görs som vanligt om eleven inte kan delta i fjärrundervisningen eller i undervisning i skolans lokaler.

Alingsås kommun