Publicerad 2021-03-22, kl 15:42

Öppna förskolan förblir stängd hela vårterminen

På grund av det osäkra smittläget är det beslutat att öppna förskolan kommer vara stängd under hela vårterminen 2021. Förhoppningsvis kan verksamheten öppna som vanligt igen efter sommaren.

Alingsås kommun