Publicerad 2021-03-18, kl 09:43

Sommarföretagsskola för unga ska locka fler att starta eget

För att inspirera ungdomar att starta eget, så kommer unga i Alingsås kommun under sommaren att få prova på att starta upp och driva egna företag. Det hela är ett komplement till kommunens feriejobb.

Satsningen görs i samarbete med Vårgårda kommun och syftet är att inspirera unga och erbjuda en inblick i hur livet som företagare kan vara. 

— Det är viktigt att främja det entreprenöriella tänkandet redan i skolåldern och tanken är att detta ska bidra till att deltagarna känner lust inför att utvecklas som företagare. Tack vare den mångfald av proffsiga företag som finns på vår lokala arena har vi möjlighet att bygga en kvalitetsmässig utbildning som verkligen kommer att ge ungdomarna en god inblick i hur livet som företagare kan vara, säger Anna Milsta som jobbar som näringslivsstrateg för Alingsås kommun.

Under en första uppstartsvecka i sommar kommer först ungdomarna att delta i en utbildning för att komma igång med sin affärsidé. Därefter ska ungdomarna driva sina företag under minst tre veckor. Under utbildningen kommer projektledare och rådgivare från det lokala näringslivet att erbjuda deltagarna stöd. 

På Nyföretagarcentrum Alingsås, som kommer att vara projektledare för utbildningen, ser man flera fördelar med satsningen. Det säger verksamhetschefen Jenny Almén Linn.

— Det bidrar dels till att ungdomarna får möjlighet att ta del av företagens kunskaper och vardag, och dels till att ungdomar och företagare får bredda sina nätverk. Dessutom tror jag att företagarna har en hel del att lära även av ungdomarna, så det blir en win-win situation. Det som gör vårt koncept unikt är att det bygger på att vi fångar upp och tar tillvara på de lokala företagens kompetens och engagemang.

— Vi har även ett samarbete med Nyföretagarcentrum Vårgårda. Det känns roligt att göra detta tillsammans – över kommungränserna – och vi kommer att ha stor nytta av varandra, både vad gäller kompetenta rådgivare och företagskontakter.

Johanna Heleander som är näringslivsansvarig i Vårgårda kommun instämmer. 

— Vi har under många år erbjudit unga möjligheten att driva företag under sommaren, med goda resultat. Samarbetet med Alingsås kommun och Nyföretagarcentrum kommer att höja kvalitén ytterligare samt skapa en mer lokal arena för våra unga. 

— I år känns det dessutom extra viktigt! På grund av pandemin är det många som inte har haft möjlighet att genomföra sina praoperioder eller göra studiebesök. På det här sättet så kan de som deltar ändå få en god insyn i det lokala näringslivet samtidigt som de får pröva på att starta eget!

Totalt erbjuder Alingsås kommun 20 platser till sommarföretagarskolan samt runt 200 feriejobbplatser. Mellan den 25 mars till och med den 17 april är anmälan öppen för alla som är folkbokförda i Alingsås kommun och är mellan 16 och 18 år gamla. Vårgårda kommun erbjuder fem utbildningsplatser till sommarföretagarskolan samt runt 80 feriejobb.

Alingsås kommun