1 Driftstörningar

Publicerad 2021-03-12, kl 07:20

Nytt verktyg skapar samlad bild av detaljplanearbetet

Nu lanseras ett nytt kartverktyg som ger en samlad bild av arbetet med detaljplaner i Alingsås kommun. 

— Vi tror att det kommer vara till stor nytta för såväl privatpersoner och byggaktörer som politiker och tjänstepersoner, säger Cecilia Sjölin, chef på planenheten på samhällsbyggnadskontoret.

Detaljplanearbeten pågår ständigt i Alingsås kommun och om varje plan finns det mycket information att få. Tidigare har den varit ganska svårtillgänglig, men med ett helt nytt kartverktyg får man nu en tydlig överblick över alla pågående detaljplaner och man kan också se detaljerad information om respektive plan.

— Man ser hur många planer som pågår och hur stor markareal dessa upptar. Man ser också om det planläggs för teknisk anläggning, bostäder, förskolor eller verksamheter. Till varje detaljplan finns också en länk vidare till hemsidan där mer information samt planhandlingar ligger. I det nya kartverktygen kan man också se om planerna befinner sig i samrådsskede, granskningsskede eller om de ska upp för antagande, säger Cecilia Sjölin.

Det nya kartverktyget är frukten av ett samarbete mellan planenheten och GIS-enheten.

— Ett jättebra exempel på hur olika enheter kan göra något bra av varandras behov och kompetenser. All den här informationen har funnits på planenheten tidigare men möjligheten att sprida den har varit begränsad. Nu har vi lyckats visualisera allting i form av det här nya kartverktyget och det får god effekt på både överblicken och tillgängligheten, säger Felipe Verdú, chef på GIS-enheten.

Felipe Verdú berättar vidare att kartverktyget är förhållandevis lättmanövrerat. 

— Man klickar sig enkelt fram och informationen följer med det som visas i kartfönstret. Så vi hoppas att det ska vara lättillgängligt och användbart. Rent tekniskt fungerar det bäst i webbläsarna Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari eller Microsoft Edge.

Cecilia Sjölin är mycket nöjd med både samarbetet med GIS-enheten och med att nu kunna erbjuda alingsåsarna och Alingsåsföretagen den här servicen.

— Kartverktyget har verkligen ett stort visuellt genomslag och vi tror att det kommer många till nytta. Inte minst aktörer inom byggsektor som nu lätt kan få en bra bild över vad som är på gång i Alingsås kommun, säger Cecilia Sjölin.

Länk till det nya kartverktyget.

Alingsås kommun