1 Driftstörningar

Publicerad 2021-03-08, kl 12:40

Fortsatt fjärrundervisning på deltid för högstadiet

Utifrån rådande situation och smittspridning i Västra Götaland och Alingsås kommun görs bedömningen att elever i grundskola åk 7-9 fortsatt ska ha undervisning till viss del genom fjärrundervisning under perioden 8 mars till 4 april.

Den fjärrundervisning som har bedrivits inledningsvis har fungerat. Rektor och all personal planerar undervisningen vidare på respektive skola och kompletterar med information om vad som gäller för respektive skola.

Elevernas skolplikt gäller och frånvaroanmälan görs som vanligt om eleven inte kan delta i fjärrundervisningen eller i undervisning i skolans lokaler.

Lunch för de elever som har fjärrundervisning kommer även fortsättningsvis att kunna beställas via e-tjänst under kommande veckor.

Alingsås kommun