1 Driftstörningar

Publicerad 2021-03-04, kl 10:23

Alingsås – en av Sveriges mest effektiva kommuner

I en färsk rapport från Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, framkommer att Alingsås tillsammans med tre andra kommuner är bland de mest effektiva i Sverige. För att klassas som en av de mest effektiva kommunerna krävs att kommunen har en relativt hög effektivitet inom alla undersökta områden. Det har Alingsås kommun.

Definition på effektivitet är att skapa ett så stort värde som möjligt till en så låg kostnad som möjligt. En effektiv kommunal verksamhet gör att invånarna får bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad dvs. maximalt värde för skattepengarna.

– Effektivitet handlar om att göra rätt sak på rätt sätt och till rätt kostnad vid rätt tillfälle, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Hög kvalitet till låg kostnad

Nyckeltalssamlingen speglar kvalitet, kostnader och volymer inom välfärden, alltså områdena utbildning (förskola, kommunal grundskola, kommunal gymnasieskola) och stöd och omsorg (LSS, ekonomiskt bistånd, äldreomsorg). Alingsås utmärker sig som en av de allra mest framgångsrika kommunerna i landet vad gäller att ha en hög kvalitet till en låg kostnad.

– Alingsås kommun har uppnått hög effektivitet med stöd av en mångårig genomtänkt budgetstyrning och resursfördelning, förtydligar Daniel Filipsson.

Ordning och reda och tydligt ledarskap

I RKA:s rapport framgår att det går en röd tråd av ordning och reda på kvalitet, ekonomi, uppföljning och analys genom de kommuner som har hög genomsnittlig effektivitet. Vikten av helhetssyn och ett tydligt ledarskap lyfts också fram som bidragande faktorer till framgång.

En väl fungerande, effektiv kommun som levererar kvalitativ vård, skola och omsorg till invånarna är också en grundförutsättning för ett växande näringsliv. Något som organisation Svenskt Näringsliv nu uppmärksammar och kommer att börja mäta.  I Alingsås har näringslivet kontinuerligt och stabilt växt, sett över en tioårsperiod.

– Alingsås är helt klart på rätt väg och vi ska fortsätta leverera god kvalitet till alingsåsarna. Varje skattekrona räknas och därför är detta ett ständigt pågående arbete som är en del av vår vardag i kommunen, avslutar Daniel Filipsson.

Det är förutom Alingsås även Olofström, Sävsjö och Vetlanda som hamnar i topp på RKA:s lista över Sveriges mest effektiva kommuner. Dessa fyra kommuner har en hög genomsnittlig effektivitet och dessutom har de inget enskilt område som ligger under genomsnittet, utan kvaliteten är hög genom samtliga undersökta områden.  

Länk till rapport.

Alingsås kommun