Publicerad 2021-02-26, kl 17:00

En vecka till med fjärrundervisning i gymnasiet

En vecka till med hel fjärrundervisning. Sedan en delvis återgång till närundervisning på plats i skolans lokaler. Så ser planen ut för Alströmergymnasiet.

Efter förra söndagens sena rekommendation om fjärrundervisning från Smittskydd Västra Götaland har Alströmergymnasiet sedan i tisdags bedrivit hel fjärrundervisning för samtliga nationella program. Det undantar gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen, som har haft närundervisning.

I torsdags fattade kultur- och utbildningsförvaltningens ordförande Anne Gunnevik (L) beslut om att fortsätta ytterligare en vecka på samma sätt, och sedan – med start vecka 10 – återgå till delvis fjärrundervisning och delvis närundervisning där eleverna turas om att vara i skolans lokaler.

— Det är viktigt att vi håller i och håller ut i detta läge. Vi har gjort en samlad bedömning om att det är lämpligt med ytterligare en veckas fjärrundervisning för alla elever på nationella program, säger Anne Gunnevik.

Förvaltningen bedömer att detta är en åtgärd i linje med rekommendationer och riktlinjer i syfte att minska risken för smittspridning och därmed få ytterligare en veckas anstånd till de eventuella elevresorna under sportlovet. Det finns en hög kompetens inom lärarkåren och bland eleverna att hantera fjärrundervisningen.

— Vi vill ha tillbaka eleverna i skolan, det är det vi arbetar med hela tiden. Men vi kan inte och ska inte riskera att bidra till försämrat smittläge i Alingsås, säger utbildningschef Dennis Pavlovic.

Skolan ökar också sitt fokus på måluppfyllelse för eleverna och det kommer därför att ske tydliga individuella insatser där rektor och lärare bedömer att justeringar behöver ske. Rektor har mandat från kultur- och utbildningsnämnden att göra undantag från fjärrundervisningen.

Från och med 8 mars till 1 april (vecka 10-13) planeras för kombinerad när- och fjärrundervisning på gymnasiet med följande schema:

Vecka 10 ges elever i årskurs 3 närundervisning. Elever i årskurs 1-2 ges fjärrundervisning.

Vecka 11 ges elever i årskurs 3 fjärrundervisning. Elever i årskurs 1 ges två dagar närundervisning. Elever i årskurs 2 ges tre dagar närundervisning.

Vecka 12 ges elever i årskurs 3 närundervisning. Elever i årskurs 1-2 ges fjärrundervisning.

Vecka 13 ges elever i årskurs 3 fjärrundervisning. Elever i årskurs 1 ges två dagar närundervisning. Elever i årskurs 2 ges två dagar närundervisning.

Även fortsättningsvis gäller beslutet om fjärrundervisning inte elever vid introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan. Alingsås kommun gör också löpande bedömningar utifrån rekommendationer och lokala förutsättningar för att bedriva närundervisning i den mån det är möjligt utan att öka riskerna för smittspridning.

Alingsås kommun