Publicerad 2021-02-22, kl 10:40

Fjärrundervisning på gymnasiet för samtliga årskurser från tisdag

Smittskydd Västra Götaland meddelade sent igår kväll att de rekommenderar att högstadier och gymnasier övergår till fjärrundervisning från och med vecka 8. 

Sedan i slutet av januari har årskurs 3 på Alströmergymnasiet varit på plats och haft närundervisning i skolans lokaler, detta efter att regionen och Folkhälsomyndigheten lämnat rekommendationer om ca 20 % närundervisning.

Kultur- och utbildningsförvaltningen har beslutat att från och med måndag 22 februari påbörja utfasning och implementering av fjärrundervisning för årskurs 3. Det innebär att elever och lärare idag, måndag 22 februari, genomför planerade lektioner och förbereder fjärrundervisning genom att ta med sig lämpligt skolmaterial hem och att från tisdag den 23 februari övergå helt till fjärrundervisning.  

Sedan tidigare gäller att gymnasiesärskolans elever och elever vid introduktionsprogrammet har närundervisning i skolans lokaler. Elever kan komma att kallas in till skolan för att genomföra praktiska moment och prov, i enlighet med tidigare praxis.

För elever som kommer att befinna sig i skolan idag påminner vi om avstånd och handtvätt. Har du som elev varit utomlands, oavsett anledning ska du inte komma till skolan utan vara hemma och följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.  

Alingsås kommun