1 Driftstörningar

Publicerad 2021-02-11, kl 09:32

Effektiv anläggning helt klar

Nu är den nya pumpstationen på Savannen helt klar. 

— En ekonomiskt bra investering och samtidigt en väldigt miljövänlig anläggning, säger Torvald Krantz, driftchef på Nolhaga avloppsreningsverk.

Under 2020 påbörjades arbetet med en ny pumpstation på Savannen. Nu är arbetet helt klart med kommunens största och viktigaste station som har en maxkapacitet på 200 liter i sekunden. Den sista detaljen med solpaneler på taket har nu installerats och tagits i bruk. Allt överskott av den utvunna energin säljs till Alingsås Energi, och enligt kalkylerna är den extra investeringen på solceller återbetald efter 12-15 år.

— Riktigt roligt att vi dels använder VA-kollektivets pengar på ett bra sätt och dels att vi utnyttjar jordens totala resurser så bra vi kan. Livslängden på solcellsanläggningen är 30 år så på lång sikt blir det en riktgt bra affär för både miljön och kommunen, säger Torvald Krantz, som dock tillägger att skadegörelse och klotter kan försämra kalkylen. 

— Tyvärr har vi redan behövts sanera den nya byggnaden och det är givetvis trista pengar som hade kunnat användas mycket bättre. 

Satsningen går också hand i hand med kommunens övergripande arbete med Agenda 2030. Där finns 17 globala mål för hållbar utveckling, och Savannens nya pumpstation stämmer väl överens med två av dem. Dels mål 6 om rent vatten och sanitet för alla och dels mål 7 om hållbar energi för alla. 

Utöver de ekonomiska och miljömässiga fördelarna innebär den nya pumpstationen en avsevärt mycket arbetsmiljö för kommunens drifttekniker. Dessutom är stationen placerad på en höjd så att den inte ska kunna översvämmas av Säveån. Vidare betyder materialvalen rostfritt stål och fasad i betong minimalt med underhåll och en mycket lång livslängd på pumpstationen.

— Vi har även satsat på ett reservkraftverk som startar automatiskt vid elbortfall. Det betyder att risken för bräddning av avloppsvatten ut i Säveån är mycket liten, säger Torvald Krantz, som slutligen berättar om att pumpstationen erbjuder boende för några av kommunens minsta invånare. 

— Vi har kompletterat med ett insektshotell. Det är en rolig detalj som gör helhetsbilden av det här projektet ännu bättre.

Hundlekplatsen intill pumpstationen har varit delvis avstängd under arbetets gång. Men nu är den öppen och till hösten är planen att utöka den så den blir ännu större. Den gamla byggnaden kommer att stå kvar i några år då den även används av Alingsås Energi. 

Alingsås kommun