Publicerad 2021-02-09, kl 12:53

Vi stöttar kommunens företag

Näringslivet möter stora utmaningar i coronakrisen och från kommunens sida gör vi vad vi kan för att hjälpa Alingsås-företagarna. Utöver det redan beslutade 10-punktsprogrammet gör vi nu insatser särskilt riktade till restauranger, kaféer och butiker.

5 nya punkter för att stötta besöksnäringen

1. Slopad avgift för alkoholtillsyn

Alingsås kommun har valt att ta bort årsavgiften för alkoholtillsyn för att hjälpa restauranger under 2021. Miljöskyddskontoret kommer att genomföra sin tillsyn som vanligt. Alla övriga avgifter som till exempel att söka nytt serveringstillstånd eller göra ändringar i befintligt tillstånd kommer fortsatt att finnas kvar under året.
Kontakt: Helena Ingvarsson, Miljöskyddskontoret, 0322-61 65 56

2. Halverat pris för att annonsera i årets Turistbroschyr

Kommunen går in och delfinansierar årets upplaga av turistbroschyren, som produceras i samarbete med AlingsåsKuriren. Det innebär att annonspriserna kan halveras, vilket vi hoppas möjliggör för fler företag att marknadsföra sitt erbjudande.
Kontakt: Frida Rydenskog, Alingsås Turistbyrå, 0322-61 64 61, samt annonsavdelningen på AlingsåsKuriren.

3. Utökade öppettider på restauranger efter alkoholstopp

På grund av nya restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten måste nu alla serveringsställen stänga senast 20:30. Därefter få man endast ha mat för avhämtning eller hemleverans. Därför utgår denna punkt tills vidare.

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt förbud att servera alkohol på kvällstid. I nuläget gäller förbudet från klockan 20.00.  Alingsås kommun kommer från den 10 februari 2021 att tillåta restauranger med serveringstillstånd att ha öppet efter alkoholstoppet för servering av mat, alkoholfria drycker samt folköl. För att det ska vara möjligt måste att alla alkoholnotor vara betalda då alkoholstoppet startar och alla glas med alkohol avdukade senast en halvtimme senare. Under förutsättning att detta följs och Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer om bland annat avstånd följs så får restaurangerna ha öppet enligt de ordinarie öppettider som står i serveringstillståndet.
Kontakt: Helena Ingvarsson, Miljöskyddskontoret, 0322-61 65 56

4. Besöksnäring, evenemang och marknadsföring

Alingsås kommun kommer fortsätta arbetet med att stärka sin profil som besöksmål. Marknadsföring och planering sker både i ett regionalt och ett lokalt perspektiv. Det regionala arbetet sker bland annat genom Turistrådet Västsverige där hela Västra Götalandsregionen marknadsförs genom olika koncept med fokus på besöksnäring.

Inom kommunen pågår ett planeringsarbete för sommaren 2021. Då det finns ett scenario att pandemirestriktionerna kan ligga kvar över sommarperioden, är det en ambition att stärka besöksnäringen tillsammans med andra profilbärare där det inte krävs att man samlar stora mängder människor på liten yta. Trädgårdsresan är ett exempel på ett sådant projekt, där besökare inbjuds att ta del av Alingsås parker och trädgårdar. Det planeras för liknande projekt i ”hemester-anda” med samma intentioner. Sommartorget som initierades 2020 kommer att fortsätta med utgångsläge i att ytan mellan Stora och Lilla torget används till att skapa aktivitet i stadsrummet genom t.ex. försäljning av mat, enklare idrottsaktiviteter och musik. Syftet med dessa aktiviteter är att få fler besökare till Alingsås, som i sin tur nyttjar besöksnäringen i kommunen.

Andra aktiviteter som planeras (med reservation för ändringar pga. Coronapandemin):

  • Potatisfestivalen
  • Gothia cup
  • Sommar i Nolhaga
  • Forms follow fiction (en konstutställning på Nolhaga slott)
  • Gräfsnäs slottsparks evenemang
  • Fikavandring, stadsvandring och parkvandring

Kontakt: Frida Rydenskog, Alingsås Turistbyrå, 0322-61 64 61

5. Möjlighet för restauranger att leverera matlådor till hemtjänsten

Vi undersöker om vi kan göra det möjligt för våra restauranger att leverera matlådor till invånare med hemtjänst. Alingsås kommun genom Näringslivsenheten kommer att sammankalla till ett dialogmöte med representanter från restaurangbranschen samt representanter för vård- och omsorgsförvaltningen.
Kontakt: Anna Milsta, Näringslivsenheten, 0322-61 69 01

10-punktsprogram för att stötta vårt lokala närings- och föreningsliv

Redan i mars gick Alingsås kommun – som en av de första kommunerna i landet – ut med ett digert åtgärdspaket om totalt tio punkter. I december uppdaterades och förlängdes 10-punktsprogrammet för att gälla även hela 2021. Läs mer om 10-punktsprogrammet här.

Alingsås kommun