Publicerad 2021-02-08, kl 14:11

Samhällsbyggnadschefen: ”Det ska vara enkelt att kontakta kommunen”

Fredrik Linusson tillträde som förvaltningschef på samhällsbyggnadskontoret i juni 2020. Han ser servicen och stöttningen mot näringslivet som en viktig del av förvaltningens arbete.

— Vi ska vara transparenta och förutsägbara för att få förtroende från näringslivet, säger Fredrik.

För drygt åtta månader sedan kom Fredrik Linusson in som chef med nya ögon utifrån. Med mångårig erfarenhet av ledarskapsjobb – där det senaste uppdraget var som samhällsbyggnadschef i Lidköpings kommun – har han nu bildat sig en uppfattning om Alingsås kommun.

— Jag började precis i den vevan när bygglovskön var utraderad, och jag måste säga att jag är mycket imponerad av den resan som gjordes då. Som värst hade vi över 200 ärenden som inte var tilldelade en handläggare men numera är alla ärenden igång med processen och vi handlägger enligt den tiden vi ska, i vissa fall snabbare. Så det är klart att det känns riktigt bra att förvaltningen har fått ordning på det, säger Fredrik Linusson.

För att effektivisera bygglovshanteringen ytterligare finns sedan en månad tillbaka en ny frontdeskfunktion på samhällsbyggnadskontoret.

— Det ska vara en väg in för att få svar på sina bygglovsfrågor, så detta kommer att gynna både privatpersoner och näringslivet. Dessutom avlastar vi våra handläggare som kan ägna sin tid åt att handlägga ärenden istället för att svara på frågor.

Fokus på planprogram

Utan bygglovskö har samhällsbyggnadskontoret den senaste tiden jobbat hårt med att utveckla andra bitar. Planhanteringen ska bli mer effektiv, och Fredrik tycker att man redan kan se effekter av det arbete som gjorts.

— Att ta fram planer är ett komplicerat arbete som tar tid, men det är ändå viktigt att vi skyndar på den processen i den mån det går. Vi har tillsatt ganska stora resurser på det och vi ser också att vi driver fram planer på ett annat sätt nu.

— Och det är ett viktigt arbete att få fram detaljplaner, inte minst för att möjliggöra utveckling och expansion för det lokala näringslivet.

En annan sak som det nu finns utrymme att ägna mer tid åt är tillsynsverksamheten av olovliga byggen.

— Störst fokus har vi på att skydda kulturhistoriskt viktiga byggnader. Men tillsynen är också en viktig del för att alla ska känna att de blir lika behandlade och att alla spelar efter samma regelbok.

Internt samarbete viktigt

Fredrik ser en utmaning i att kommunen är en stor organisation där olika funktioner har olika ansvarsområden. För att underlätta för både privatpersoner och företagare ser han samarbete inom kommunens olika verksamheter som otroligt viktigt.

— Jag brinner för att det ska vara enkelt att vara i kontakt med kommunen, och då måste vi samarbeta internt på ett bra sätt. Det är något jag tycker har blivit bättre sedan jag började i juni, men vi ska givetvis fortsätta arbeta med de frågorna.

Utöver enkelheten ska personer och företagare – eller kunder som Fredrik säger – veta vad som gäller när man är i kontakt med kommunen. Alla ska bemötas på samma sätt, med lösningsorienterat kundfokus men också på ett rättssäkert sätt utifrån de lagar och regler som finns.

— Vi ska vara transparenta, förutsägbara och likabehandlande. Samma typ av ärenden ska behandlas lika oavsett vem som ansöker och vem som handlägger. Det är jätteviktigt för att skapa förtroende från kommuninvånarna.

Till sist, hur trivs du på jobbet?

— Otroligt bra. Vi är ett fantastiskt bra gäng på samhällsbyggnadskontoret och jag tycker även att kommunen i stort har något bra på gång. Så det är verkligen roligt att vara en del av Alingsås kommun.

Jonas Sjölin

NULL

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen