Publicerad 2021-02-08, kl 08:41

Grannsamverkan fortsatt gratis

Alingsås kommun fortsätter att tillsammans med Polisen erbjuda kommuninvånare gratis Grannsamverkan. Utvärdering visar att metoden minskar inbrotten med så mycket som 36 procent.

Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Enligt senaste utvärderingen, från Malmö högskola, kan boende minska inbrotten med så mycket som 36 procent i ett bostadsområde med en aktiv Grannsamverkan.

Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden.

Alingsås kommun ska vara tryggt att bo i. Därför har Alingsås kommun beslutat att under de kommande två åren ekonomiskt stödja organisationen Samverkan mot brott (SAMBO) som står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige.

— Vi i Alingsås kommun tycker att det är viktigt att de boende i kommunen som vill göra det de kan för att minska risken att utsättas för inbrott, genom metoden Grannsamverkan, ska kunna göra det utan kostnad. Därför har vi valt att aktivt stödja Samverkan mot brott (SAMBO) och Grannsamverkan, säger Lotti Klug, beredskapshandläggare i Alingsås kommun.

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Man utser en eller flera kontaktombud och därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för planering av uppstart av Grannsamverkan i bostadsområdet.

Kontaktombuden utbildas av Polisen och kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Via Polisen/kommunen erhålls sedan skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.

Läs mer om Grannsamverkan på www.samverkanmotbrott.se.

Mer information

Bor du i Alingsås kommun och vill starta upp Grannsamverkan kontakta Lotti Klug via kommunens växel 0322-61 60 00 eller kommunpolis Lotta Jofjord via 114 14.

Alingsås kommun