Publicerad 2021-02-08, kl 10:07

Fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9

Utifrån rådande situation och smittspridning i Västra Götaland och Alingsås kommun görs bedömningen att elever i grundskola åk 7-9 fortsatt ska undervisas genom fjärrundervisning till viss del även efter sportlovet, för veckorna 8, 9 och 10.

Skolorna planerar för en successiv ökning av antalet elever i skolan under dessa veckor. Under vecka 8 kommer antalet elever som får närundervisning i skolan fortsatt vara restriktivt. Succesiv ökning görs därefter utifrån smittspridningens utveckling. Grunden för utbildning är närundervisning på plats i skolans lokaler.

Smittläget för covid-19 i Västra Götaland har dämpat sig något men läget är fortsatt ansträngt och kräver stor försiktighet. Regionen rekommenderar dock inte längre en generell fjärrundervisning för högstadiet efter den 24 januari utan uppmanar skolornas huvudmän att göra det möjligt att hålla avstånd på annat sätt, till exempel genom att glesa på eleverna lokalmässigt eller via någon form av partiell fjärrundervisning.

Den fjärrundervisning som har bedrivits inledningsvis har fungerat. Rektor och all personal planerar undervisningen vidare på respektive skola och kompletterar med information om vad som gäller för respektive skola. Åk 9 kommer att prioriteras för närundervisning.

Elevernas skolplikt gäller och frånvaroanmälan görs som vanligt om eleven inte kan delta i fjärrundervisningen eller i undervisning i skolans lokaler. I ett gott samarbete med er arbetar vi för att erbjuda en god utbildning under denna period, samt minska smittspridningen.

Lunch för de elever som har fjärrundervisning kommer att kunna beställas via e-tjänst under kommande veckor. Se särskild information för beställning och hämtning av luncher. Beslutet gäller ej förskolan, grundsärskolan eller grundskolan i förskoleklass t.o.m. årskurs 6.
Alla förskolor och skolor arbetar fortsatt med anpassningar för att minska smittspridningen. I fortsatt samarbete kan vi bidra med minskad smittspridning i kombination med god utbildning och omsorg.

Alingsås kommun