Publicerad 2021-02-07, kl 11:14

Campus Alingsås fick berätta om sin digitaliseringsresa

Under fredagen stod Campus Alingsås som värdar för Westums Tekniknätverk med temat Digital pedagogik. Tanken var att man skulle hålla till i Campus Alingsås lokaler men på grund av rådande pandemin genomfördes träffen digitalt istället. 

Deltagarna var lärare, chefer och personal som driver den tekniska utvecklingen på sitt lärcentra. Westum är en nätverksorganisation bestående av 41 kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige. Organisationens styrka ligger i dess samverkan. Westums ambition är att förstärka synergierna mellan näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning lokalt, delregionalt och regionalt i hela Westums upptagningsområde.  

Temat för dagen var digital pedagogik. Under eftermiddagen fick Campus förstelärare och bitr. rektor Elixander Chamoun och förstelärare Christian Wiberg berätta om den digitala förändring som Campus Alingsås genomgått de senaste åren. Förändringen har gjort utbildningarna mer flexibla, tillgängliga och inkluderande för eleverna. Dagen avslutades med en demonstration av hur Campus lektioner idag kan bedrivas digitalt och hur rätt digitala verktyg ger bra förutsättningar för denna typ av undervisning.

– Det känns roligt att vi fick möjlighet att berätta om den resan vi har gjort och dela med oss av våra erfarenheter till andra. Då Campus Alingsås under lång tid har jobbat strategiskt med digitaliseringsarbetet och därav ligger i framkant var det mycket uppskattat av andra lärcentra att få se en välfungerande lärplattform, fortsätter Elixander Chaumon. 

– Framförallt känns det jättebra att vi har lyckats göra våra utbildningar mer tillgängliga och flexibla så att fler har möjlighet att studera. De flesta av eleverna är vuxna och då behöver utbildningarna vara anpassade så att de passar deras liv. Man kanske har barn eller jobbar samtidigt, säger Christian Wiberg, förstelärare med fokus på IKT vid Campus Alingsås.

Alingsås kommun