Publicerad 2021-02-05, kl 08:50

Så här jobbar kommunen med vinterväghållning

Vinterperioden i Alingsås räknas från första november till sista mars. Under den här perioden förstärker gatuenheten sin beredskapsorganisation genom att ständigt ha fyra personer i beredskap. En beredskapsledare och tre anläggare.

Beredskapsledarens uppgift är att göra bedömningar om när, var och hur insatserna halkbekämpning och snöröjning ska genomföras. Till sin hjälp har beredskapsledaren tillgång till tjänster ifrån SMHI som ger löpande information om väderläget i området.

– Vi har också precis fått upp en egen väderstation som kommer hjälpa oss att göra bedömningar. Väderstationen varnar oss för frostutfällning som kan orsaka halka och svartis samt ger den oss information om hur många millimeter snö som kommit, säger Björn Hammar, gatuchef i kommunen.

Om prognosen visar risk för halka är första steget att beredskapsledaren åker ut och gör en fysisk koll med bilen för att bedöma hur halt det är. Vid halka rings beredskapspersonalen in och halkbekämpningen sätts igång.

Prioriterade sträckor

När arbetet med halkbekämpningen sätter igång arbetar man efter prioriterade sträckor, där gång- och cykelvägar samt bussleder och branta backar är något som prioriteras.

– Tanken med det prioriterade nätet är att våra invånare ska kunna fortsätta cykla och åka kollektivt till och från sina arbetsplatser eller till järnvägsstationen för att kunna pendla vidare med tåg till sin arbetsplats, berättar Björn vidare.

Vid snöfall

Vid snöfall påbörjas snöröjning på gång och cykelvägar vid ett snödjup på 4 cm och vägarna vid 8 cm. 

– Vi använder våra tunga lastbilar, stora och små hjullastare, traktorer, redskapsbärare, fyrhjuling och pickuper av olika slag för att på bästa sätt komma åt överallt. Vi utför även handskottning, bland annat i trappor.

Vid snöfall går man ut med maskiner på alla distrikt samtidigt. Även vid snöröjning jobbar man med olika prioriteringar, där vårdcentral, sjukhus eller större utryckningsvägar prioriteras. Man försöker ha så mycket som möjlig färdigröjt under nattetid då mindre bilar och människor är i rörelse, vilket gör att det är lättare att komma fram och kan få jobbet gjort. Parkeringsplatser är också lättare att komma åt nattetid. Är det snöfall som slutar på förmiddagen brukar det bli så att parkeringsplatserna får vara snöbelagda till nästa natt pga. att det är svårt att komma åt att skotta.

Snöröjd och grusad cykelväg.
Gång- och cykelväg vid Sörhaga.

Extra utmanande i år

– Årets vinterperiod har varit utmanande på många sätt med tanke på pandemin som råder.  Man funderar hela tiden på om man har tillräckligt med frisk personal, hur man ska prioritera om vi inte kan bemanna alla distrikt samtidigt. Vi vill heller inte belasta vården i onödan så mycket fokus har varit på att halkbekämpa för att minska fallolyckor, berättar Björn.

– Vid varierande väderlek, så som vi hade andra veckan i januari där det först kom snö som sedan smälte för att sen frysa till igen så blir det många timmar för vår personal.

För att inte trötta ut personalen som måste ha sin dygnsvila så har man igång ett mindre antal enheter och personalen växlas av. Ibland kan det tyvärr bli så att allt inte hinner bli färdigt med en gång.

Alingsås kommun