1 Driftstörningar

Publicerad 2021-02-02, kl 15:43

Vaccination för dig som är 65 år eller äldre

Handsklädda händer håller spruta och covidvaccin.
Snart dags för vaccination för grupperna inom fas 2!

Vaccinationerna mot covid-19 går snart in i fas 2 och planeras starta under februari genom din vårdcentral. Leveransen av vaccin är något försenad, meddelas nu. I fas 2 ingår personer som under 2021 blir 65 år eller är äldre.

Är du 65 år eller äldre och listad på vårdcentralen, har du i dagarna fått ett informationsbrev inför kommande vaccinering. Sedan detta brev skickades ut har Folkhälsomyndigheten ändrat sin rekommendation för vilka som ska prioriteras i vaccineringen. Nu är det personer som är 65+ som ingår i fas 2.

Då förseningar uppstått i leveransen av vaccin från leverantören, skjuts starten på vaccinationerna upp. Så fort man får klartecken om leverans, kommer vårdcentralerna att kunna erbjuda tider.

Även om vi behöver vänta lite till så ser vi nu ljuset i tunneln. Vaccinet har tagits fram på rekordfart och många av dem som tillhör de mest utsatta grupperna i samhället har redan fått sina doser. Vi går åt rätt håll!

Så vaccinerar du dig på din vårdcentral

Besök din vårdcentrals webbsida för att se när och var du kan vaccinera dig. Informationen läggs upp hos respektive vårdcentral i februari månad, allt eftersom vaccinationerna kommer igång.

Det är alltså inte Alingsås kommun som ansvarar för vaccineringen för dig som är 65 år eller äldre, utan den vårdcentral just du är listad på.

Vårdcentralerna är tacksamma om du som har möjligt använder webben istället för att ringa eftersom man får många samtal just nu.

Lista över vårdcentraler i Alingsås

Sörhaga vårdcentral

Nötkärnan Sävelången

Noltorp vårdcentral

Bräcke Diakoni vårdcentral centrum

Ängabo vårdcentral

Sollebrunn vårdcentral

De olika vaccinationsfaserna

Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar med åldern, därför kommer gruppen 65 år eller äldre högt upp i Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Du som bor på särskilt boende, har hemsjukvård eller hemtjänst ingår i fas 1 och har blivit kontaktad på annat sätt, då vaccinationen genomförs av kommunen. Om du har behandling eller sjukdom som kan påverka vaccinationen och följs upp på sjukhus så kommer din vårdgivare på sjukhuset göra en bedömning och meddela dig var du kan vaccineras.

Fas 1

Följande personer prioriteras först, i den så kallade fas 1:

 • Du som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO) – kommunens ansvar att vaccinera.
 • Du som har hemsjukvård (HSV) – kommunens ansvar att vaccinera.
 • Vuxna som lever tillsammans med någon som bor på särskilt boende eller som har hemsjukvård (HSV) – kommunens ansvar att vaccinera.
 • Du som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) – vårdcentralens ansvar att vaccinera.
 • Vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst – vårdcentralens ansvar att vaccinera.
 • Personal som arbetar nära dessa personer – vaccinering av denna grupp sker genom regionens externt upphandlade tjänst.

Fas 2

Preliminärt startar fas 2 under februari 2021, enligt Folkhälsomyndigheten. Det är din vårdcentral som kommer utföra samtliga vaccinationer av personer som tillhör fas 2.

Grupperna inom fas 2 kan vaccineras samtidigt:

 • Du som är 65 år och äldre – de äldsta vaccineras först.
 • Du som är vuxen som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

fas 3, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till:

 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, som exempelvis kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes och Downs syndrom.
 • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.

Fas 4

I den avslutande fasen, fas 4, kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Västra Götalandsregionens information om vaccineringar.

Läs mer om de olika faserna och vaccinering på krisinformation.se.

Alingsås kommun