Publicerad 2021-01-26, kl 14:36

Ny omgång av projektet Inkluderande bygg i Alingsås

Inkluderande Bygg är ett pilotprojekt som Alingsås kommun påbörjade 2019 med målsättningen att ge nyanlända en möjlighet till utbildning i bygg och svenska genom arbetsplatsförlagt lärande. Projektet är ett samarbete mellan Kultur- och utbildningsförvaltningen, Alingsåshem och upphandlad entreprenör. I andra omgången som startar 2021 kommer eleverna genomföra sin praktik hos Skanska, som kommer att äga rum på byggena av Villa Brogården och Brogårdens förskola.

Eleverna, som kommer från Eritrea och Syrien och är mellan 26 och 53 år, påbörjade utbildningen den 11 januari 2021. De inleder terminen med att läsa byggteori och praktisk svenska, för att i mars månad påbörja sin praktik hos Skanska. Därefter kommer de att varva praktik och teori under året, för att vid årsskiftet kunna avsluta utbildningen och förhoppningsvis gå vidare till ett lärlingsjobb på en byggarbetsplats.

–  Det är mycket positivt att vi kan fortsätta att erbjuda denna utbildning. Vi ser att samarbete mellan Vuxenutbildningen, Alingsåshem, PEAB och Skanska medför en snabb, effektiv och kvalitativ yrkesutbildning som ger personer med svag svenska men med andra goda kvaliteter förutsättningar att lära sig ett yrke samtidigt som de utvecklar sin svenska, säger Stefan Hagebring, rektor på Campus Alingsås

–  Eleverna är väldigt motiverade och tycker att de har fått en riktig chans att studera något konkret som kan leda till jobb, säger Thomas Jansson, bygglärare på Campus Alingsås.

–  Vi tycker att det här projektet är spännande att vara med på, vi ser det som ett bra sätt att få in ny kompetens och samtidigt bidra till en ökad integration, säger Jon Tjärnström, projektchef på Skanska.

–  För oss är det viktigt att vi kan få med det sociala perspektivet in i våra upphandlingar. Det skapar också ett ökat engagemang och dialog mellan oss och byggbolaget, avslutar Måns Werner, projektägare på Alingsåshem.

Eleverna ställer gärna upp och svarar på frågor kring varför de valt utbildningen och hur de ser på sina första veckor och på framtiden.  Om du vill träffa eleverna, ta kontakt med byggläraren Thomas Jansson på epostadress: thomas.jansson@alingsas.se

Kontaktpersoner:

Stefan Hagebring, rektor Campus Alingsås
Tel: 0322-61 65 94 Epost: stefan.hagebring@alingsas.se

Måns Werner, projekt- och utvecklingschef, Alingsåshem
Tel:  0322-61 77 47 Epost: mans.werner@alingsashem.se

Jon Tjärnström, projektchef, Skanska
Tel: 010 – 44 861 15 Epost: jon.tjarnstrom@skanska.se

Stefan Hagebring

NULL

Rektor sektor 7 (Campus vux), Campus Alingsås