Publicerad 2021-01-22, kl 14:01

Kommunen ringde 650 samtal om vaccinering

Den senaste veckan har personal från Alingsås kommun via telefon kontaktat 650 äldre kommuninvånare som har hemtjänst beviljad enligt socialtjänstlagen. Detta för att hjälpa vårdcentralerna med en kartläggning inför kommande vaccinering.

Alingsås kommun arbetar sedan några veckor tillbaka med att vaccinera de brukare som ligger inom kommunens ansvarsområde att vaccinera. Utöver det stöttar Alingsås kommun även vårdcentralerna med information om personer som har hemtjänst beviljad enligt socialtjänstlagen. Det är viktigt att veta att hemtjänst i det här fallet kan innefatta endast ett trygghetslarm, utan några fler insatser i hemmet.

Kartläggningen åt vårdcentralerna har genomförts genom att personal från Alingsås kommun den senaste veckan ringt 650 samtal till personer med trygghetslarm och/eller annan hemtjänst. Frågorna som ställdes var om personen är intresserad av vaccinering, vilken vårdcentral personen är listad på och om kommunen får samtycke till att överlämna dessa uppgifter till respektive vårdcentral. Även frågan om det finns någon medboende som vill ha vaccinering har ställts. 

Kartläggningen är nu klar och överlämnad till vårdcentralerna som därmed kan påbörja vaccineringen.

Alingsås kommun