Publicerad 2021-01-20, kl 16:58

Fortsatt fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9

Smittläget för covid-19 i Västra Götaland har dämpat sig något men läget är fortsatt ansträngt och kräver stor försiktighet. Regionen rekommenderar dock inte längre en generell fjärrundervisning för högstadiet efter den 24 januari utan uppmanar skolornas huvudmän att göra det möjligt att hålla avstånd på annat sätt, till exempel genom att glesa på eleverna lokalmässigt eller via någon form av partiell fjärrundervisning.

Grunden för utbildning är närundervisning på plats i skolans lokaler. Utifrån rådande situation och smittspridning i Västra Götaland och Alingsås kommun görs bedömningen att elever i grundskola 7-9 fortsatt ska undervisas genom fjärrundervisning till viss del fram till sportlovet vecka 7. Skolorna planerar för en succesiv ökning av antalet elever i skolan under dessa veckor. Under vecka 4 kommer antalet elever som får närundervisning i skolan fortsatt vara restriktivt. Succesiv ökning görs därefter utifrån smittspridningens utveckling.

Den fjärrundervisning som har bedrivits inledningsvis har fungerat. Rektor och all personal planerar undervisningen vidare på respektive skola och kompletterar med information om vad som gäller för respektive skola.

Elevernas skolplikt gäller och frånvaroanmälan görs som vanligt om eleven inte kan delta i fjärrundervisningen eller i undervisning i skolans lokaler.

Lunch för de elever som har fjärrundervisning kommer att kunna beställas via e-tjänst under kommande veckor. Särskild information finns på Arena för lärande.

Beslutet gäller ej förskolan, grundsärskolan eller grundskolan i förskoleklass t.o.m. årskurs 6.

Alla förskolor och skolor arbetar fortsatt med anpassningar för att minska smittspridningen. I fortsatt samarbete kan vi bidra med minskad smittspridning i kombination med god utbildning och omsorg.

Alingsås kommun