Publicerad 2021-01-20, kl 17:13

Elevluncher till fjärrstuderande elever

Från och med vecka 4 kommer rutinen kring att beställa lunch för avhämtning att ändras.

Beställningen kommer att göras av er som elever via e-tjänst istället.

Beställningen för vecka 4 kommer att vara öppen från och med tisdag 19/1-21 och fram till torsdag 21/1 kl.13:00.

För att göra beställningen vi e-tjänst loggar eleven in med sina elevuppgifter på arena.alingsas.se, klickar på ”Beställa skolmat” och följer sedan instruktionerna. Det är endast eleven som kan göra beställningen. Beställning görs för hel vecka och lagd beställning kan inte ändras. Det går bra att närsomhelst logga in i e-tjänsten för att se sin beställning. Det finns som tidigare två-tre alternativ att välja mellan, varav en är vegetarisk. Har du anmäld specialkost finns möjlighet att ange det. I anmälan finns länk till skolmatsappen eller använd denna länken för meny och för att se vilka rätter som finns att välja på.

E-tjänsten kommer vara öppen måndag kl. 08.00 till torsdag kl. 13.00 varje vecka. Därefter stängs e-tjänsten och beställningar kommer inte att kunna genomföras efter utsatt tid. Beslutar Alingsås kommun att fjärrundervisningen ska upphöra, upphör även lunchbeställningarna.

Skulle meddelandet komma upp att du inte tillhör skolregistret vid inloggning på e-tjänsten får du skicka e-post meddelande till elevlunch.alingsas@alingsas.se  för att få hjälp.

Har ni långt till närmaste grundskola för att hämta lunch kan du som vårdnadshavare/myndig elev skicka ett mail med kort information kring problematiken till elevlunch.alingsas@alingsas.se så kommer tjänsteperson från Alingsås kommun att kontakta dig för att hitta lämplig lösning.

Gymnasielev som studerar utanför Alingsås kommun?
Är du gymnasieelev och studerar utanför Alingsås kommun eller på Alingsås yrkesgymnasium ska du skicka en e-post till elevlunch.alingsas@alingsas.se med uppgifter om din beställning, eventuell specialkost och vilken din närmaste grundskola är.

Har du några övriga frågor besvaras de av kostenheten på elevlunch.alingsas@alingsas.se.

Ulrika Mårdborg

NULL

Kostchef, Barn- och ungdomskontoret

Pär Hellsten

NULL

Administrativ chef/tf verksamhetschef, Förvaltningskontoret kultur- och utbildning