Publicerad 2021-01-13, kl 12:53

Alingsås medborgare lite nöjdare

Alingsås förbättrar sig något på de flesta punkter i SCB:s årliga medborgarundersökning. Alingsåsaren är nöjdare än rikssnittet med sin hemkommuns kommersiella utbud och kan varmt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit.

Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning är uppdelad i tre delar, där den första handlar om hur medborgarna ser på kommunen som plats att leva på. Här brukar Alingsås kommun få högre betyg än rikssnittet. Så även i år, och vi ser dessutom förbättringar inom de flesta områden. Arbets- och utbildningsmöjligheterna är större, fritiden rikare, kommunikationerna är bättre och tryggheten är större. Och man är ovanligt nöjd med det kommersiella utbudet, det vill säga butiker och service. En stor andel av invånarna, 58 procent, kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.

– Det är glädjande att konstatera att Alingsås fortsatt är en mycket attraktiv kommun att bo i och verka på, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande och fortsätter:

– Vi har givetvis goda grundförutsättningar med vår fina stadskärna, levande landsbygd och vackra natur i en region med en stark arbetsmarknad men jag kan också se att vårt hårda arbete med att stärka det lokala närings- och föreningslivet ger resultat i undersökningen. 

Kommunens service

Den andra delen i undersökningen handlar om kommunens verksamheter och service. Alingsåsaren är mer nöjd med bland annat grund- och gymnasieskola, äldreomsorg, gator och vägar samt vatten och avlopp jämfört med rikssnittet. Ingen av kommunens verksamheter sticker ut med underbetyg jämfört med riket. Även här har kommunen höjt sina betyg något mot förra året inom flera områden.

– Det märks att de förbättringsarbeten som bedrivs inom kommunen också känns för våra invånare. Trots att vi haft ett så speciellt år som 2020 har våra medarbetare levererat välfärd och service till invånarna och det är vi stolta över. Vi kommer att arbeta för att vårda de fina betyg kommunen fått och även för att förbättra de områden där vi fått genomsnittliga betyg, säger Maria Standar, kommundirektör.

Inflytande

Tredje och sista delen i undersökningen behandlar hur medborgarna ser på sitt inflytande i kommunen. Alingsås har genomsnittliga betyg inom alla frågeområden men har även här ökat något jämfört med förra året, dock inte statistiskt säkerställt.

Om undersökningen

Medborgarundersökningen genomförs under hösten varje år. SCB skickar ut enkäten till ett slumpmässigt urval av personer i åldrarna 18-84 år. De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett åt sin kommun. Betygsindex under 40 kan betraktas som ”icke godkända”.

I undersökningen betygsätts kommunen inom följande tre huvudområden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Undersökningsrapporten på SCB:s hemsida

Alingsås kommun