1 Driftstörningar

Publicerad 2021-01-11, kl 13:54

Lunchbeställningar för gymnasieelever vecka 2 och 3

Ni som inte beställt mat på mailadress (se nedan) kan naturligtvis inte gå till valfri skola och hämta mat. Beställning för mat gäller.

Elever med hemvist i Alingsås kommun har just nu fjärrundervisning efter en rekommendation från regeringen och Folkhälsomyndigheten (till den 24 januari). Detta gör att många elever har svårt att kunna hämta mat på sin ordinarie skola (belägen i annan kommun), därför ges även elever som går på gymnasium i annan kommun möjlighet att beställa lunch för upphämtning på närliggande grundskola eller hos Alströmergymnasiets kök.

För att kunna meddela köken om hur många som vill hämta lunch och vilken lunch behöver administrationen på Alströmergymnasiet ha information om ditt namn, din klass, din närmaste grundskola (ex Ödenäs) där du ska hämta maten samt vilket matalternativ du önskar äta, du behöver även meddela vilka dagar i veckan du avser att hämta lunchlåda. Detta kommer sedan att informeras till respektive kök som då förbereder lunchlåda för dig att hämta. 

  • För elever som bor i norra alternativt södra kommundelarna, dvs: Västra Bodarna, Ödenäs, Hemsjö, Ingared, Sollebrunn, Magra, Stora Mellby och Långared hämtar mat på en närliggande grundskola – efter att ha anmält till elevlunch.alstromer@alingsas.se
     
  • För elever som bor i Alingsås tätort hämtar lunchlåda på Alströmergymnasiet – efter att ha anmält till elevlunch.alstromer@alingsas.se

Notera att det inte är samma matsedel som på gymnasiet, se https://skolmaten.se/d/alingsas-kommun/ för grundskolans mat.

Du beställer lunch till elevlunch.alstromer@alingsas.se – du får ett bekräftelsemail från Alströmergymnasiet om att din beställning tagits emot.

För beställning av mat vecka 3, ska detta anmälas senast kl. 12.00 på torsdag 14 januari.

Pär Hellsten

NULL

Administrativ chef/tf verksamhetschef, Förvaltningskontoret kultur- och utbildning