Publicerad 2021-01-05, kl 14:45

Vaccinationen mot covid-19 påbörjad i Alingsås

Tidigare idag påbörjades vaccineringen mot covid-19 på särskilt boende i Alingsås kommun enligt Folkhälsomyndighetens Fas 1. Boende på Tuvegården blev först ut.

Vaccinationen mot covid-19 påbörjad i Alingsås.

Har du hemtjänst eller omsorg från kommunen kommer du att erbjudas vaccination från vårdcentralen inom kort. Du som har hemsjukvård i Alingsås kommun kommer att erbjudas vaccination av kommunens sjuksköterskor så snart det är möjligt.

Även vård- och omsorgspersonal som har kommunen som arbetsgivare kommer att erbjudas vaccinering genom arbetsgivaren.

Övriga medborgare får kontakta sin vårdcentral för att bli vaccinerade.

Prioritering i olika faser

I den första fasen erbjuds följande grupper vaccin:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
  • Personal inom hälso- och sjukvård som arbetar med denna riskgrupp.
  • Vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Läs mer om de olika faserna och vaccinering på krisinformation.se.

Tillgång till vaccin avgör prioritering

Vacciner mot covid-19 kommer att levereras i flera omgångar. Just nu är tillgången begränsad och levereras löpande. Det är tillgången till vaccin som avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19 till fler grupper.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död.

Västra Götalandsregionen ansvarar för vaccination mot covid-19 i Västra Götalands län.

Mer information om vaccineringen från Folkhälsomyndigheten.

Informationen på alingsas.se uppdateras löpande.

Alingsås kommun