1 Driftstörningar

Publicerad 2020-12-10, kl 12:02

Ny lekplats på Sjuhäradsgatan

Nu är den nyrenoverade lekplatsen på Sjuhäradsgatan i Ängabo besiktigad och klar. Invigning sker till våren – men redan nu är det fritt fram att använda lekplatsen.

Planeringen inför renoveringen av lekplatsen startade redan 2019. Det hela inleddes med dialog med skolklasser på Ängaboskolan och närboende.

— Den nya lekplatsen klassas som stadsdelslekplats för Ängabo vilket är den näst största kategorin av lekplats vi har i Alingsås kommun, säger Petra Wernersson, stadsträdgårdsmästare på samhällsbyggnadskontoret.

Temat för lekplatsen är rörelse med bland annat Alingsås stads första linbana, snurrlek, gungor, tillgänglig sandlek och en balanslek som man kan röra sig på längs gångstråket. Balansleken fortsätter även in till lekhus i skogen som ligger i förlängningen av lekplatsen. 

— I våras arbetade jag med projektering och utformning och nu under hösten har lekplatsen byggts av Byggfram AB, säger Petra Wernersson, som meddelar att en invigning är planerad framåt våren med varmare väder och förhoppningsvis en mindre smittspridning av covid-19.

— Det var inget alternativ att bjuda in barn och familjer såsom läget är. Men alla är nu välkomna att besöka den nya fina lekplatsen.

Linbanan på lekplatsen.
Bänkar och bord vid lekplatsen.

Petra Wernersson

NULL

Landskapsarkitekt, Trafik- och parkenheten