Publicerad 2020-12-07, kl 07:52

Ny frontdeskfunktion att se fram emot

I början av 2021 startar samhällsbyggnadskontoret i Alingsås kommun upp en frontdeskfunktion. Den blir första kontakten för medborgare och företag med plan- och byggfrågor.

— Detta ska bli den naturliga vägen för frågor och dialog med oss, säger Rebecca Tollemark, enhetschef på samhällsbyggnadskontoret.

Sedan tidigare finns det en digital entré på Sveagatan där besökare exempelvis kan lämna handlingar, låna en dator eller registrera sin ankomst vid förbokade besök. Den ska nu kompletteras av en frontdeskfunktion som leds av en frontdeskkoordinator. Medborgarkontakten står i fokus, och funktionen ska vara den självklara första kontakten för Alingsås kommuninvånare och företagare gällande framför allt plan- och byggfrågor. Men även andra bitar ska utvecklas och förbättras. 

— Utöver att ge vägledning och information blir funktionen även en form av support för våra digitala tjänster. Vi ser även att vi får en naturlig plats för hantering av statusfrågor och ansökningar i olika verksamhetsystem samt en bra mottagare av synpunkter och förslag som kommer in till förvaltningen, säger Rebecca Tollemark.

Frontdeskfunktionen ska inte likställas med en fysisk reception, utan är snarare tänkt att fungera som en digital kundtjänst där kommunen kan möta upp allmänhetens behov av snabb återkoppling på framförallt mail. Den ersätter heller inte den väl använda bygglovstelefonen, åtminstone inte i ett första skede.

— Vi har anställt en kompetent person med erfarenhet av liknande roller. Hon är på plats i mitten av januari och behöver då givetvis introduceras innan vi sedan kan växla upp den nya funktionen allt eftersom. Så det ska bli spännande att följa utvecklingen av den här nysatsningen, säger Rebecca Tollemark till sist.  

Alingsås kommun