1 Driftstörningar

Publicerad 2020-12-07, kl 22:23

Kommunstöd till tre föreningar beslutat

Gerdskenvallen sedd ovanifrån.
Gerdskenvallen

På måndagens sammanträde i kommunstyrelsen beslutades om att bevilja investeringsbidrag till tre av kommunens föreningar – Gerdskens BK, Alingsås Vattenskidklubb och Gendalens bygdegårdsförening.

– Kommunens viljeinriktning i årets budget är tydlig med att vi ska skapa goda förutsättningar för föreningar att verka inom idrotts- och friluftsområdet. Därför känns det bra att kunna bevilja dessa ansökningar om investeringsbidrag, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Grundförutsättningen för samtliga bidrag är att kommunen står för maximalt hälften av den totala kostnaden och att föreningarna alltså måste hitta annan finansiering för resterande kostnader.

Anrika Gerdskens BK har ansökt om ett bidrag om totalt nästan två miljoner kronor – 1 997 500 för att vara exakt – för att kunna bygga ut sitt klubbhus, som börjar bli för litet för den växande verksamheten. Samtidigt förs en dialog mellan föreningen och kommunen om möjligheten för föreningen att köpa klubbhuset, som Gerdskens BK i dagsläget hyr av kommunen. En förutsättning för investeringsbidraget är att man hittar en överenskommelse om detta.

Alingsås Vattenskidklubb har funnits sedan 1979 och har bland annat ett VM-guld i bagaget. För att kunna fortsätta vara en attraktiv förening som lockar nya medlemmar behöver man investera i en ny vattenskidbåt. Kommunens bidrag blir 380 000 kronor.

Gendalens bygdegård  är en samlingsplats för bygden och används för olika typer av sammankomster och aktiviteter. Bygdegården behöver renoveras och till det ändamålet beviljar kommunen nu ett investeringsbidrag på 125 000 kronor.

Enligt Alingsås kommuns  riktlinjer kan investeringsstöd till föreningar sökas för nybyggnad, tillbyggnad och renovering av anläggning och till verksamhetsmaterial med större inköpsvärde. Bidraget ska ge en grundtrygghet för verksamheten i den anläggning föreningen hyr eller äger. Anläggningen ska vara belägen i Alingsås kommun och kommunens insats i förhållande till den totala investeringen bör inte överstiga 50 procent.

Alingsås kommun