Publicerad 2020-12-04, kl 11:10

Distansundervisning året ut på gymnasiet

Från och med måndag 7 december övergår Alströmergymnasiet helt till fjärrundervisning. Allt enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som kom på torsdagen.

— Vi följer självfallet de nya riktlinjerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten för att möjliggöra en säker start efter jullovet, säger Anne Gunnevik (L), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden. 

Alströmergymnasiet har den senaste tiden bedrivit delvis fjärrundervisning. Men från nästa vecka och terminen ut blir det uteslutande fjärrundervisning, med undantag för gymnasiesärskolan och IM. 

Vid behov kommer rektor att kunna ta beslut om att ta in elever, och detta kommer att ske för att genomföra alla planerade prov och en del praktiska moment. Vidare kan elever som är i behov av närundervisning och stöttning kallas in till skolan efter dialog med undervisande lärare och rektor. 

Det formella beslutet kommer att fattas av nämndens ordförande Anne Gunnevik (L). 

— Rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten väger tungt när det gäller att besluta om att övergå till fjärrundervisning. Med vårens erfarenheter i ryggen står vi väl rustade för att kunna slutföra terminen på ett bra sätt under rådande omständigheter. 

Pär Hellsten

NULL

Administrativ chef/tf verksamhetschef, Förvaltningskontoret kultur- och utbildning