Publicerad 2020-12-03, kl 07:10

Cykelenkäten avslutad och sammanställd

Resultatet av höstens cykelenkät ger inspiration inför det fortsatta arbetet med att förbättra Alingsås som cykelkommun.

Under oktober månad fick Alingsås kommuninvånare möjlighet att besvara en digital enkät med ett flertal cykelrelaterade frågor på vår hemsida. Resultatet är nu sammanställt och det är glädjande med alla kommentarer om erfarenheter och önskemål om vad som behövs för såväl dagens som framtidens cyklister i Alingsås kommun. 

325 individer – jämnt fördelat mellan könen och i åldern 8-81 år –  valde att besvara enkäten. Många av de svarande är bosatta utanför Alingsås stad, vilket visar att intresset för bättre cykelmöjligheter gäller hela vår kommun. Att särskild hänsyn behöver tas till både stad och landsbygd samt till barns och ungas möjlighet att på egen hand cykla till skola och fritidsaktiviter är två vanliga kommentar bland svaren.

— Det är roligt att se att så många är engagerade i cykelfrågan och att den berör ung som gammal och stadsbor som landsbygdsbefolkning. Vi tar med oss alla synpunkter i vårt fortsatta arbete med att göra hela Alingsås till en bättre cykelkommun, säger Louice Norén, projektledare för hållbart resande.

De svarande fick bland annat lämna förslag på var det behövs nya cykelvägar och var det finns behov av en separering mellan gående och cyklister. Vissa sträckor är något mer populära än andra. Bland annat ser många behov av vägar som är separerade mellan gående och cyklister inom Alingsås stadskärna och längs Nyebrogatan. Utanför staden anger många behov av nya cykelvägar på sträckorna Alingsås-Brobacka-Gräfsnäs, Stora Mellby-Gendalen, Alingsås-Lygnared-Närsbo och Långared-Börta.

— Vi har fått in flera olika förslag som är intressanta att titta närmre på, säger Louice Norén. 

En annan fråga handlade om cykelparkeringar. Där menade många att det på flera platser saknas möjlighet att låsa fast cykeln på ett säkert sätt och att utrymmet för cyklarna är för smalt, bland annat vid Alingsås station. 

— Flera äldre cykelställ har bytts ut mot nya med bättre låsmöjligheter och genomtänkt utformning och fler är på gång att bytas ut vid stationen. Kommunens satsning på ett låst cykelgarage som planeras att invigas inom kort ligger också väl i tiden, säger Louice Norén.

På den omfattande frågan om vad kommunen ska satsa på för att bli en bättre cykelkommun handlade flest svar om en förbättrad infrastruktur. Ett ordnat och sammanhängande cykelvägnät skulle ta tillvara på kommunens i grunden mycket goda förutsättningar för att få fler att cykla.

Mer information

Louice Norén, projektledare hållbart resande, 0322-61 67 18.

Alingsås kommun