Publicerad 2020-12-02, kl 14:24

Bygglovsköerna utraderade

En bild på två personer som sitter vid ett skrivbord.

Bygglovsköerna i Alingsås kommun har under det senaste året helt raderats. Det efter ett medvetet och idogt arbete från kommunens sida för att få bort de tidigare långa köerna.

När organisationen Svenskt Näringsliv i början av året frågade kommunens företagare vad de såg som särskilt prioriterat för kommunen, svarade över 70 procent kommunens handläggningstider. Något som både politiker och medarbetare inom kommunen instämde i. Handläggningstiderna för bygglov var redan då en prioriterad fråga, eftersom många fick vänta länge på att deras bygglovsärenden skulle behandlas. 

Håller tiderna

Idag ser det helt annorlunda ut: kommunen håller de lagstadgade handläggningstiderna, vilket innebär att ärenden normalt sett handläggs inom 10 veckor från det att ärendet bedömts som komplett. Vid mer komplexa ärenden finns möjlighet att förlänga handläggningstiden, men det är något som sällan behövs.

— Det är naturligtvis skönt att kunna konstatera att vi nu håller handläggningstiderna och att arbetet effektiviserats så pass mycket. Samtidigt är det ett ständigt pågående arbete, vi fortsätter att jobba fokuserat för att medborgare och företagare ska kunna få sina ärenden hanterade inom lagstadgad tid, säger utvecklingschef Susanne Norling.

E-tjänster och tidiga kontakter

För att komma till rätta med handläggningstiderna har Alingsås kommun genomfört en rad åtgärder. Bland annat har e-tjänster som syftat till att förenkla och effektivisera lanserats. Numera kan man som sökande både följa och komplettera sitt ärende genom dessa digitala tjänster. Grannar kan även skicka in yttranden med hjälp av bank-id. 

Internt arbetar handläggarna numera enligt en gemensam mall och i gemensamma, digitala system. I de fall ärenden behöver kompletteras tas tidigt kontakt med den sökande och inkommande ärenden granskas veckovis. Det har även hållits flera interna kurser i bemötande

— Våra medarbetare ska verkligen ha en eloge för det arbete de gjort och det engagemang de uppvisat för att uppnå våra mål. Det här är en verklig laginsats, konstaterar Susanne Norling.

Alingsås kommun