1 Driftstörningar

Publicerad 2020-11-16, kl 08:28

Kampanj mot våld i nära relationer

I november lanserar Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna kampanjen Tillsammans mot våld.

— En självklarhet att vi i Alingsås kommun hjälper till att sprida detta viktiga budskap, säger Charlott Klug, folkhälsostrateg på Alingsås kommun.

Den nationella kampanjen syftar till att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. Kampanjen sker i samarbete med ICA som i över 300 butiker över landet visar bildspel som lyfter riskerna för ökat våld och var utsatta kan få stöd och hjälp. 

Alingsås kommun lyfter under kampanjperioden fram information om vart du som är utsatt för våld ska vända dig.

— Det är viktigt att alla som är utsatta för våld nås av information och stöd, inte minst nu när smittspridningen och isoleringen åter ökar. Därför är denna satsning viktig för att stärka arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i hela landet, säger Charlott Klug.

I livshotande situationer ska man självklart ringa 112. I övrigt kan man i Alingsås kommun vända sig till socialförvaltningen eller till kvinnojouren Olivia om man är utsatt för våld eller är hotad på annat sätt i en relation.

— Det finns en risk att våld i nära relationer ökar under pandemin i takt med att den psykiska ohälsan och den ekonomiska utsattheten också ökar, säger Charlott Klug.

Viktiga telefonnummer

Socialförvaltningen Alingsås kommun: 0322 61 60 00 (växel) 0322 61 66 40 (direkt)

Kvinnojouren Olivia: 0322 – 137 65, e-post: olivia.alingsas@roks.se

Polisen: 114 14.

Akut larmnummer: 112. 

Caroline Forssbaeck

NULL

Folkhälsostrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret