Publicerad 2020-11-13, kl 09:44

Kommunanställda får gåva

Det är nu beslutat att Alingsås kommun mot slutet av året ger en gåva till alla anställda. Gåvan är ett presentkort på 1000 kronor att använda hos Alingsås Handel.

2020 har på många sätt varit ett extra ansträngande år. Så även för kommunens medarbetare, som i alla kommunala verksamheter hanterat den pågående coronakrisen.

— Pandemin har inneburit helt nya och svåra utmaningar för våra medarbetare. Det har också varit en ovanligt hög arbetsbelastning, och i många fall kanske också en oro och stress hos den enskilda individen. Därför har vi all anledning att med den här gåvan visa vår uppskattning som arbetsgivare, och det känns väldigt bra att vi har ekonomiskt utrymme för detta, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M).

Den lokala handeln är en av många branscher som drabbats hårt av coronakrisen. Alingsås kommun har under året vidtagit flera åtgärder i syfte att stötta det lokala näringslivet. Ytterligare en sådan blir nu gåvan till alla medarbetare, som utgörs av ett presentkort att använda lokalt.

 — Att vi dessutom gynnar det lokala näringslivet gör att det blir ännu fler fördelar. Många handlare har det fortfarande tufft i pandemins spår, det är vi väl medvetna om, säger Daniel Filipsson (M), som poängterar att presentkortet har en lång hållbarhet.

— Om de skärpta råden håller i sig är det viktigt att alla fortsätter ta sitt ansvar. Så utifrån hur pandemin utvecklas får man med omsorg välja när man ska gå ut på stan och använda presentkortet. 

Alingsås kommun