Publicerad 2020-11-12, kl 08:32

Seniorlinjen motverkar ensamhet

Nu har Förebyggandeenheten i Alingsås kommun startat upp en ny telefontjänst som vänder sig till seniorer. Du som är över 65 år kan ringa och prata med och få hjälp av Madeleine Borglund och Amanda Linder, som till vardags arbetar som aktivitetspedagoger på kommunens Träffpunkter. 

Madeleine Borglund och Amanda Linder, aktivitetspedagoger, svarar när du ringer till Seniorlinjen.

Seniorlinjen motverkar ensamhet i spåren av pandemin och är en del av ett större projekt där också volontärarbete, cykelturer och lån av surfplattor till äldre ingår. 

    — Seniorlinjen är en jättefin tjänst som kommer med ett stort ansvar för oss som sitter redo vid telefonen, säger Amanda Linder. Vårt uppdrag är att lyssna och prata med de som ringer rent generellt, men också att hjälpa seniorerna att hitta rätt bland kommunens tjänster.

Madeleine Borglund och Amanda Linder lyssnar på den som ringer och ger medmänskligt stöd. Det primära är att stötta i stunden och hjälpa vidare till andra former av stödinsatser. Både de som finns inom Alingsås kommun, men också till andra myndigheter om så önskas. 

    — Coronapandemin har slagit hårt mot hela samhället, men speciellt mot personer över 70 år som behövt isolera sig för att undvika smittan, fortsätter Amanda Linder. Den känslan av ensamhet som kan komma till följd av det vill vi hjälpa till med att bryta.

Seniorlinjen har öppen måndag till fredag mellan klockan 9-12 samt 13-16. Man betalar endast vanlig samtalstaxa.
Seniorlinjens telefonnummer är: 0322- 61 60 50.

Treårig stödsatsning från regeringen

Coronapandemin har gjort att många äldre mer eller mindre isolerat sig. Begränsningar som varit nödvändiga för att rädda liv har samtidigt fått negativa konsekvenser för den psykiska hälsan. Fysisk isolering har många gånger också blivit en social isolering, då träffpunkter och andra sociala inrättningar för den målgruppen varit tvungna att stänga.

Alingsås kommun har därför sökt och fått del av medel från regeringens treåriga, breda satsning på att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre, och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Förebyggandeenheten har skapat en rad aktiviteter som kan utföras på ett tryggt och smittsäkert sätt. En av dessa är Seniorlinjen.

Kontakta gärna projektledare Ingela Funegård för mer information om projektet, på telefonnummer: 0322- 61 72 03, eller mail ingela.funegard@alingsas.se.

Alingsås kommun