Publicerad 2020-11-11, kl 07:15

Mjölkgård i Loo får miljöpris

På tisdagen delade Alingsås kommun ut 2019 års miljöpris. Mats och Christina Gustavsson överraskades på deras ekologiska mjölkgård i Loo.

Snurrebo ekologiska mjölkgård i Loo var en av tre nomineringar till 2019 års miljöpris. Efter omröstning på miljöskyddsnämndens sammanträde föll valet på Mats och Christina Gustavsson och deras arbete med klimatsmart livsmedelsproduktion.

— Vi gick över till ekologisk växtodling redan 2001, och jag måste säga att det är mycket roligare. Jag trivdes aldrig riktigt med att behöva bespruta, säger Mats Gustavsson, när han och Christina tar emot på den mysiga gården i Snurrebo.

Hela gården är kravmärkt och mjölken säljs som kravodlad till Arla. Paret har även investerat i solenergi och Mats är delägare i en biogasanläggning där gårdens gödsel förädlas till biogas.

— Efter den processen får vi tillbaka samma mängd gödsel hit till gården. Då håller den bättre kvalité, trots att det utvunnits biogas ur den, säger Mats.

Priset som miljöskyddsnämndens Susanna Nerell (C) och Björn Albinsson (KD) delade ut på tisdagen bestod av ett diplom, en blomma och ett inramat fotografi med motiv av ett vattenfall från Risveden taget av Björn Albinsson.

— Priset är mycket välförtjänt. Mats och Christina har ett stort miljötänk i allt de gör och har också haft mod att göra investeringar av olika slag, säger nämndens ordförande Susanna Nerell (C), och berättar om ändrade stadgar för miljöpriset.

— Numera har alla i miljöskyddsnämnden var sin röst och blir det oavgjort har arbetsutskottet utslagsröst. Vi tror att detta är bättre för att alla vi i nämnden ska vara delaktiga och få ta del av det fina miljöarbete som görs runt om i kommunen.

Motivering till priset: Snurrebo ekologiska mjölkgård i Loo tilldelas 2019 års miljöpris för deras arbete med klimatsmart hållbar livsmedelsproduktion, där de tar tillvara energin i samklang med naturens egna resurser. Att investera och se miljöeffekter i solkraft, vindkraft, biogasproduktion, mjölkproduktion, baljväxtodling och bevarande av mulensmarker i det naturen själv kan leverera till oss konsumenter i Alingsås kommun.

Alingsås kommun