1 Driftstörningar

Publicerad 2020-11-02, kl 14:40

Övergång till delvis distansundervisning på Alströmergymnasiet

Smittspridningen av coronaviruset inom Västra Götalandsregionen har under de senaste veckorna ökat. Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland har därför beslutat om skärpta lokala råd från och med den 29 oktober.

Beslutet gäller för alla inom regionen och innefattar bland annat att avstå från att vistas i inomhusmiljöer som köpcentrum, bibliotek, badhus och gym.

I syfte att följa myndigheternas riktlinjer och rekommendationer har Alingsås kommun beslutat att gymnasieelever i årskurs 2 och 3 från och med den 3 november övergår till distansundervisning. Elever i årskurs 1 samt elever vid gymnasiesärskolan, individuella programmet, bygg- och anläggnings och el- och energiprogrammet kommer fortsatt att ha närundervisning i skolans lokaler. Rektor kan vid behov besluta att vissa elever eller elevgrupper i årskurs 2 och 3 kan kallas in till skolan, för att säkerställa möjlighet till elevens måluppfyllelse.

Ta hem kurslitteratur och annat material idag

Elever i årskurs 2 och 3 uppmanas därför att idag (2 november) och imorgon, ta med sig kurslitteratur och annat material som är nödvändigt för att kunna genomföra distansundervisning. Det är inte meningen att elever i årskurs 2 och 3 ska återkomma till skolan om inte officiell information lämnas via Arena för lärande.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Elever som just nu har APL ska fortsätta att genomföra sin APL om inte annat meddelas.

Skollunch

Skollunch kommer att serveras vid Alströmergymnasiet. Elever som studerar på distans har möjligheteter att hämta en matlåda på Arena Elva. Take away kommer inte att erbjudas i dagsläget, andra möjligheter att köra ut eller ha avlämningsställen för skollunch kan inte ordnas i nuläget.  

Ovanstående är beslutat i enlighet med förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Kultur- och utbildningsnämnden kommer senast den 9 november besluta om fortsatt distansundervisning och därefter också hur länge distansundervisningen ska fortgå.

Som en påminnelse, glöm inte att

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Upplever du symptom, testa dig på din vårdcentral.

Alströmergymnasiet reception

NULL

Reception, Alströmergymnasiet