Publicerad 2020-10-30, kl 12:16

Restriktioner återinförs inom äldreomsorgen i Alingsås

Kommunen återinför flera restriktioner på grund av det förhöjda coronakrisläget i Västra Götalandsregionen. På äldreboendena i kommunen avråder man från besök. Öppningen av träffpunkterna för äldre skjuts upp tills vidare. Besök på Kvarnbackens korttidsboende är nu endast tillåtet om det sker utomhus. 

Igår meddelade Folkhälsomyndigheten tillsammans med Smittskydd Västra Götaland att man inför skärpta råd i regionen för att stoppa den ökande smittspridningen av covid-19. Detta innebär att äldreboendena i Alingsås kommun nu avråder från besök, för att minimera risken att smittan letar sig in bland de äldre på särskilt boende. 

På Kvarnbackens korttidsboende är besök endast tillåtna om de sker utomhus. 

Kommunen planerade att återigen öppna upp träffpunkterna för äldre från och med 1 november, men den öppningen skjuts nu tills vidare.

– Vi ser att smittspridningen nu har tagit fart, även här i Alingsås. Därför känns det självklart att återinföra vissa restriktioner. Jag vet att öppnandet av träffpunkterna har varit efterlängtat men jag tror också att det finns förståelse för beslutet att skjuta fram det en månad, säger Anita Hedström, förvaltningschef för Vård och omsorg i Alingsås kommun. 

De nya restriktionerna träder i kraft direkt idag.

Vård- och omsorgsförvaltningen

NULL

Vård- och omsorgsförvaltningen