Publicerad 2020-10-21, kl 11:31

Ny utställning på Alingsås museum: Vattenspeglingar

Lördagen den 7/11 kl. 12:00 invigs utställningen av Anne Gunnevik, ordförande i Kultur- och utbildningsnämnden. Platsen är utomhus på trappan mot Museiparken. Varmt välkommen!

För sin överlevnad är människan beroende av vatten, så har det alltid varit. Följ med på en berättelse om allt från tvättbrädor och myter till dagens brandförsvar och miljötänk. Dåtid, nutid och framtid. Utställningen Vattenspeglingar skildrar vattnets betydelse för stadens utveckling över tid. 

Om vattnets historia genom Alingsås

Hur har Alingsås kommuns förhållande till vatten sett ut? Hur gick det exempelvis till när alingsåsarna fick vatten och avlopp? Hur är det idag? I utställningen berättas om viktiga skeenden i Alingsås kommuns vattenrelaterade historia, nutid och framtid.

Till exempel har vatten som kraftkälla använts till kvarnar och sågverk. Vi människor använder även vatten att leka i och njuta av. Vatten har sedan tusentals år använts i religiösa ritualer. I äldre tid trodde människor att det i sjöar och vattendrag levde övernaturliga väsen, exempelvis bäckahästen och sjörået.

Teknisk utveckling har också gjort det möjligt att leda in vatten direkt i våra bostäder. Det förbrukade vattnet leder vi sedan bort genom avloppssystem. Men i äldre tid leddes spillvattnet rakt ut i närmaste vattendrag såsom Lillån. Numera samlas avloppsvattnet i Alingsås reningsverk.

Genom att berätta om vattnets historia i Alingsås, ringas även en stor del av stadens historiska utveckling in.

Välkommen på invigning!

Lördagen den 7/11 kl. 12:00 invigs utställningen Vattenspeglingar av Anne Gunnevik, ordförande i Kultur- och utbildningsnämnden. Platsen är utomhus på trappan mot Museiparken.

Utställningen öppnar för allmänheten kl. 13:00. Det kommer vara kontrollerade insläpp med ett begränsat antal personer i lokalerna samtidigt. Fri entré!

Alingsås museum följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

Alingsås kommun