Publicerad 2020-10-20, kl 13:09

Information om äldreboendet på Brunnsgården

Budgetberedningen för Alingsås kommun har kommit överens om att planerna för en omfattande om- och tillbyggnad av äldreboendet Brunnsgården avbryts. Istället utreds möjligheterna att komplettera platsen med nya användningsområden, med inriktning på olika former av bostäder.  

Det finns ett arbetsmiljöproblem i flyglarna på det befintliga äldreboendet Brunnsgården som innebär att de måste åtgärdas eller rivas. Just nu pågår en slutlig undersökning för att kunna fatta beslut om framtiden. Det finns i nuläget inget beslut om eller när flyglarna ska utrymmas. Självklart måste det finnas andra platser att erbjuda de boende innan det kan bli aktuellt att lämna Brunnsgården.  

Alingsås kommun