Publicerad 2020-09-23, kl 09:36

Ny mätning av företagsklimatet

Alingsås kommun tappar placeringar i den rankning av företagsklimatet som Svenskt Näringsliv presenterade under onsdagen.

Alingsås kommun hamnar på plats 239 i organisationen Svenskt Näringslivs rankning där företagsklimatet i landets kommuner undersöks. Det är lägre placering än i fjol, då Alingsås hamnade på plats 230 bland landets 290 kommuner.

En prioriterad fråga

Närmare 200 lokala företagare svarade i början av året på frågor om företagsklimatet i kommunen. Detta har i rankningen vägts samman med statistik från Statistiska centralbyrån avseende bland annat skattenivå, antalet jobb och företagsamhet i området. 

— Företagsklimatet är definitivt en av våra prioriterade frågor som vi inom kommunen arbetar brett med, över förvaltningsgränserna. Arbetstillfällen, skatteunderlag och välmående företag med tillgång till kompetens är helt nödvändiga delar för tillväxt och välfärd och som i slutändan påverkar alla som bor och verkar här i kommunen, konstaterar kommundirektör Maria Standar. 

Snabbare handläggningstider

Jämfört med i fjol så har Alingsås kommun fått ett bättre resultat i de flesta av enkätfrågorna och det sammanfattande omdömet har även det förbättrats för Alingsås som får resultatet 2,9 av 5. När det gäller mer hårda värdena, så som infrastruktur i form av vägar, tågförbindelser, bredband och mobilnät, så får kommunen ett gott resultat och hamnar runt betyget fyra av fem.

Svenskt Näringsliv har till i år gjort vissa förändringar i enkätfrågorna och i hur man viktar de olika faktorerna till ett sammanvägt resultat. Det gör att Alingsås sjunker i ranking trots vissa förbättringar i enskilda betyg. En avsevärd förbättring är att Alingsås kommun stiger 100 placeringar i rankingen i frågan om tillgång till kompetens, från plats 172 till plats 72.

Det de företagare som deltagit i enkäten framför allt efterfrågar är snabbare handläggningstider, en bättre dialog och större förståelse för företagande från kommunens sida. För även om Alingsås får ett högre sammantaget betyg även i denna kategori jämfört med i fjol, så är resultatet inte tillräckligt bra, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson. 

— Det handlar inte om att vi har förbättrat oss, det handlar om hur högt vi har potential att nå. Vi är inte där vi borde vara. Alingsås kommun har fantastiskt fina förutsättningar och vi måste se till så att vi ännu bättre utnyttjar den styrka som finns. Vi har de senaste åren sjösatt en rad åtgärder för att möjliggöra detta och vi kommer att fortsätta jobba med frågan i samförstånd med det lokala näringslivet.

Forum för näringslivsträffar

En del av dessa åtgärder handlar om ett ökat engagemang och deltagande i olika dialogforum som kommunen står bakom. Näringslivsrådet, Stadskärnegruppen, Näringslivsforum och företagsbesök är delar av detta arbete. Det handlar både om större evenemang och personliga möten med enskilda företagare. 

Andra åtgärder rör den tidigare långa bygglovskön. 71 procent av företagarna uppgav när de svarade på enkäten under början av året att kommunens handläggningstider bör vara en prioriterad fråga. Kommunen är av samma åsikt och i fjol genomfördes en handlingsplan för att effektivisera bygglovsverksamheten. 

För ett år sedan hanterades ungefär 13 procent av ärendena inom lagstadgad tid. Nu ser siffrorna helt annorlunda ut. I förra månaden låg siffran på 84 procent, i juli på 92 procent och i juni på 83 procent. 

— Våra medarbetare har gjort ett stor arbete med bygglovsköerna. Samtidigt så fortsätter vi att arbeta intensivt för att förbättra, utveckla och lyssna in. Den pågående pandemin är ett exempel på hur lyhördhet och samverkan med näringslivet har varit oerhört viktigt och där har vi fått bra feedback från många företagare som upplever att kommunen stöttat och underlättat, säger kommundirektör Maria Standar.

Alingsås kommun