Publicerad 2020-09-23, kl 13:03

Kommunen tar över drift av boenden

Från den 1 oktober tar Alingsås kommun över driften av Kaptenen och Ängabogården.

De senaste åren har de två boendena på Ängabo drivits av Frösunda. Men vid månadsskiftet löper avtalet ut och då tar Alingsås kommun över driften. Även framöver kommer det att erbjudas boende till personer med antingen en demenssjukdom eller en fysisk funktionsnedsättning.

De allra flesta i personalen har valt att jobba kvar på boendena så det blir ingen stor förändring för brukarna. Däremot är det klart att Julia Frisk och Eva Norrbom tar över som enhetschefer, och de har redan nu påbörjat arbetet för att vara väl förberedda den 1 oktober.

Alingsås kommun