Publicerad 2020-08-26, kl 14:47

Praktikstart för Inkluderande Bygg i Alingsås

En bild på en elev och en bygglärare.

Inkluderande Bygg är ett pilotprojekt för att utbilda nyanlända inom byggbranschen. I måndags var det dags för eleverna att efter ett halvår i skolbänken få testa sina kunskaper och ge sig ut på praktik.

Varva teori och olika praktikplatser

Fem elever har under våren utbildats i byggteknik och svenska genom arbetsplatsförlagt lärande. Bakom projektet står Alingsås kommun, Alingsåshem och Peab.

Deltagarna har under vårterminen, på grund av covid-19, haft många videokonferenslektioner och också lektioner utomhus en dag i veckan. Då har man tittat på olika byggprojekt och haft en dialog om vad som sker på en byggarbetsplats. Utbildningsdagarna har avslutats med utomhusaktiviteter för att stärka den sociala samhörigheten och samtidigt öva på svenska.

— Eleverna har utvecklats mycket under den här terminen, både i svenska och byggteknik. De har en bra grund att utgå ifrån när de går ut på praktik, säger Erik Andersson, lärare i byggteknik.

Upplägget för de fem eleverna under hösten är praktik på byggarbetsplats fyra dagar i veckan och resterande tid tillbringas i Bygghallen på Alströmergymnasiet. Eleverna kommer att rotera mellan de olika praktikplatserna: Noltorpsskolan, Peab Byggservice och Peab Bostads projekt Brf Ädellövskogen. På Noltorpsskolan börjar eleverna med betongarbete under hösten.

— Nu har vi varit och besökt alla arbetsplatser inför praktiken och vi har pratat mycket om hur det är på en byggarbetsplats, säger Thomas Jansson, bygglärare för gruppen.

— Eleverna frågar mycket om den kommande praktiken och ser fram emot att komma ut på en svensk arbetsplats och lära sig mer, säger Ulrika Aiff, lärare i svenska.

Samarbete kring projektet

Lina Karlsson, ansvarig projektledare på Alingsåshem och Thomas Ahlberg, biträdande arbetschef på Peab i Alingsås ser båda fram emot att praktiken startar. De tycker samarbetet kring projektet har fungerat väldigt väl.

— Då det här är vårt pilotprojekt, är vi väldigt nyfikna på att höra om hur den praktiska delen av utbildningen kommer att fungera och tas emot av deltagarna, säger Lina.

— Att få möjlighet att introducera fler duktiga tillskott till byggbranschen genom Inkluderande bygg känns både kul och inspirerande. Jag ser fram emot att välkomna eleverna till våra projekt, avslutar Thomas Ahlberg.

Fakta om Inkluderande Bygg Alingsås

  • Inkluderande Bygg är ett pilotprojekt mellan Alingsås kommun, Alingsåshem och Peab för att ge nyanlända en möjlighet till utbildning i bygg och svenska genom arbetsplatsförlagt lärande.
  • Antal elever: 5
  • Utbildning: teori och praktik växlar mellan Vuxenutbildningen Campus Alingsås och Alströmergymnasiet. Den arbetsplatsförlagda praktiken sker på Peabs olika byggprojekt inom Alingsås kommun.
  • Antal terminer: 3 (VT 2020 t om VT 2021)

Om- och nybyggnation av Noltorpsskolan

Noltorpsskolan, som ursprungligen byggdes 1973, genomgår en omfattande om- och nybyggnation. I dagsläget har delar av den gamla skolan rivits för att ge plats åt den nya skolbyggnaden i två plan. Peabs uppdrag omfattar byggnation av nya lokaler och en ny fullstor idrottshall samt totalrenovering av befintliga lokaler. I framtiden kommer Noltorpsskolan att kunna ta emot upp till 640 elever jämfört med dagens cirka 460.

Alingsås kommun