1 Driftstörningar

Publicerad 2020-08-21, kl 10:02

Pilotprojekt om läkemedelsrening

Bild på en rötkammare.

Nu ska läkemedelsrening provas på Nolhaga avloppsreningsverk. Alingsås kommun har beviljats 2,7 miljoner i bidrag från Naturvårdsverket till ett pilotprojekt som testar två olika reningsprocesser.

Innan sommaren fick Alingsås kommun positivt svar på sin ansökan till Naturvårdsverket. Nu har ett uppstartsmöte hållits med cleantechföretaget Ozonetech, som kommunen har anlitat för att leda och genomföra pilotprojektet.

— Ozonrening är den vanligaste metoden för att rena vatten från läkemedel. Men i projektet prövar vi också biologiskt filter för att sedan kunna jämföra två olika processer, säger Josefin Pehrsson, projektledare på Alingsås kommun.

Nu i augusti startar mätningarna på reningsverket. I början av 2021 startar sedan reningen av vattnet och den kommer att pågå fram till hösten samma år då den tillfälliga pilotanläggningen monteras ner och provet analyseras.

— Det är jättebra att vi gör studierna under normal drift, då får vi en klar bild av verkligheten, säger Josefin Pehrsson, som är tydlig med att detta inte är någon långsiktig investering utan endast ett pilotprojekt som ger beslutsunderlag inför framtiden.

— Resultatet av projektet ger oss mycket kunskap och skapar möjlighet att bygga kommande vattenreningsprocess utifrån om vi ska ha läkemedelsrening och i så fall vilken metod som fungerar bäst. Vi har startat ett stort och långsiktigt projekt med att bygga om reningsverket och den här delen får självklart sin plats i den planeringen.

En annan fördel med projektet är att slutprodukten ska innehålla resultat av mätningar från olika punkter i nuvarande anläggning. Det ger en bild av var i processen det sker en läkemedelsrening i dag, och indikera hur man kan förbättra den.

— Det finns inget krav på läkemedelsrening i dag. Men det kan komma så det känns jättebra att vi skaffar oss den här kunskapen inför framtiden med hjälp av det här pilotprojektet, säger Josefin Pehrsson.

De 2,7 miljonerna som kommunen fått i bidrag av Naturvårdsverket täcker i princip hela projektet. Några arbetstimmar kommer kommunens personal att bidra med, men det innebär inga ökade kostnader under det dryga året som projektet pågår.

Mer information

Josefin Pehrsson, projektledare Alingsås kommun, 0322 – 61 62 13.
Hans Emami, kommunikation och marknadschef Ozonetech, 08-714 07 00.

Alingsås kommun