Publicerad 2020-08-12, kl 17:02

Alingsås kommunpolitik åter i normalläge

Gruppledarna för partierna i Alingsås kommunfullmäktige, samlade på gräsmattan utanför rådhuset. 
Från vänster: Simon Waern (S), Jens Christian Berlin (L), Karl-Johan Karlsson (C), Lady France Mulumba (KD), Boris Jernskiegg (SD), Daniel Filipsson (M), Martin Lindberg (V) och Anna Hansson (MP).
Gruppledarna för partierna i Alingsås kommunfullmäktige.
Från vänster: Simon Waern (S), Jens Christian Berlin (L), Karl-Johan Karlsson (C), Lady France Mulumba (KD), Boris Jernskiegg (SD), Daniel Filipsson (M), Martin Lindberg (V) och Anna Hansson (MP).

Idag har gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige träffats och gemensamt beslutat att borgfreden är över i alla frågor utom de som rör coronapandemin.

Även om coronakrisen inte är över bedömer man nu att läget är så stabilt att det går att låta den politiska debatten återgå till det normala.

– Borgfreden har varit bra för kunna bedriva ett effektivt och metodiskt krisarbete men nu är det dags att låta politiken leva igen, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsen ordförande.

När det gäller hanteringen av coronapandemin inom kommunen ska det fortsatt råda borgfred, i syfte att skapa bra och stabila förutsättningar för organisationen att hantera situationen.

– Krisen är inte över men Alingsås kommun har hittills hanterat den mycket väl inom både vård och omsorg och inom skolan. Därför känns det klokt att låta borgfreden fortsätta när det gäller coronapandemin, säger Simon Waern (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Alingsås kommun