Publicerad 2020-07-17, kl 14:07

Information om skola, förskola, fritids och pedagogisk omsorg på grund av coronavirus, covid -19

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår. Hoppas att ni har haft en bra sommar under dessa ovanliga omständigheter. Här kommer lite information om läget i förskola, skola, fritidshem och pedagogisk omsorg:

Verksamheterna är öppet som vanligt

Alla skolor är i dagsläget öppna som vanligt. Förskola och fritidshem är öppet som vanligt efter sommaröppets veckor. Justeringar kring grupper och avdelningar kan förekomma i just ditt barns verksamhet.
Information från Folkhälsomyndigheten om förskola och skola

Skolplikt

Det råder skolplikt från förskoleklass till årskurs 9, och utgångspunkten är att friska barn ska vara i skolan.

Sjukdom och lindriga symptom

Är ditt barn sjukt, även som symptom är lindriga ska barnet stanna hemma. Vilka symptom de känner är inte det viktiga, utan känner de dig sjuka på något sätt ska de hålla sig hemma och begränsa dina sociala kontakter. Ditt barn ska vara symptomfritt i minst 48 timmar innan barnet kan komma tillbaka till skolan/förskolan. Det är avgörande att vi alla samhällsmedborgare tar vårt personliga ansvar för att minimera risken för spridning genom att stanna hemma och undvika sociala kontakter när vi är sjuka.
Information från Folkhälsomyndigheten om att skydda sig själv och andra.

Om du som vårdnadshavare är sjuk eller har förkylningssymptom.

Barn och elever är välkomna till förskola, skola och fritidshem om de är friska och inte har några förkylningssymptom. Om du som vårdnadshavare är sjuk eller har förkylningssymptom ska du inte lämna eller hämta ditt barn på skola, förskola eller fritidshem. I dessa fall behöver ni ordna med annan frisk person som lämnar och hämtar barnet. Har du frågor: Kontakta rektor på enheten.

Riskgrupper

Tillhör ditt barn eller någon i er närhet en riskgrupp så är det ni som vårdnadshavare tillsammans med läkare som avgör om ett friskt barn ska vara hemma. Detta är inte en bedömning som skolan eller förskolan kommer att göra. Är du eller ditt barn i riskgrupp behöver du kontakta rektor för att föra dialog om hur undervisning för ditt barn ska kunna bedrivas.
Information från Folkhälsomyndigheten om riskgrupper

Källkritik

Vi vill påminna om att det kan förekomma ryktesspridning i smittans spår och vi vill därför påminna om vikten av att vara källkritisk när man tar del av information som sprids, till exempel i sociala medier.

Förskoleplats & fritidsplats upphör för tillfället inte efter 2 månaders frånvaro

Normalt sett finns det en regel i Alingsås kommun att en förskoleplats eller fritidsplats upphör efter 2 månaders frånvaro (3 månader under sommaren) om inte undantag har beviljats av förvaltningens verksamhetschef för förskola och fritidshem. Under rådande omständigheter är denna regeln vilande och platsen upphör därmed inte per automatik vid frånvaro. Undantaget för regeln kommer att ligga kvar fram till läget bedöms mer stabilt. När regeln blir aktiv igen kommer vi gå ut med information om detta via Arena för lärande.

Om du som förälder vill säga upp ditt barns plats så gör du det via länken ”Barnomsorgstjänster” på Arenan (den gröna handen). Om du har frågor kring detta kan du kontakta Jonas Nordlander på jonas.nordlander@alingsas.se

Barn- och ungdomsförvaltningens reception

NULL