Publicerad 2020-07-02, kl 11:58

Bekräftat fall av covid-19 på äldreboende

Alingsås kommun har fått sitt första konstaterade fall av covid-19 på äldreboende. Det handlar om ett fall på Hagagården. 

Det finns en konstaterad allmän smittspridning av coronavirus covid-19 i hela Sverige. Under våren har smittan kommit in på allt fler äldreboenden över landet och även om Alingsås kommun klarat sig länge har vi nu ett konstaterat fall på Hagagården. 

Alingsås kommun är väl rustad för att ge vård och omsorg, och alla våra förberedelser har syftat till att möta den här situationen. Vi kommer fortsätta att arbeta systematiskt med att värna hälsa och liv i våra verksamheter, och vi har också en tät och kontinuerligt kontakt med smittskydd Västra Götaland. 

Alingsås kommun följer patientsekretessen. Därför går vi inte ut med någon närmare information till allmänheten om fall av covid-19 inom kommunens verksamheter, vare sig det gäller brukare eller personal. Anhöriga som har släktingar på berörda boenden inom äldreomsorgen informeras om eventuell smittspridning. 

Vi vill också understryka att vi även i fortsättningen kommer att följa de beslut, riktlinjer och råd som ges av myndigheter.

Eva Emanuelsson

NULL

Avdelningschef äldreboende, Förvaltningsledning, vård och omsorgsförvaltningen