Publicerad 2020-06-24, kl 10:03

Miljöskyddskontoret satsar på nya e-tjänster

Miljöskyddskontoret fortsätter sin satsning på e-tjänster. Inför sommaren presenteras två nya tjänster för privatpersoner – en för att anmäla att man komposterar hemma och en om man vill lämna klagomål på sin boendemiljö.

Den som planerar att starta en kompost för hushållsavfall hemma kan nu anmäla det via en ny e-tjänst på kommunens hemsida. De krav som miljöskyddskontoret ställer är bland annat att komposten ska vara skadedjurssäker (sluten) och för åretruntbruk (isolerad).

Den andra e-tjänsten som är ny är att man kan lämna klagomål på sin boendemiljö. Anmälan om olägenhet kan exempelvis handla om vedeldning, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer, bristande ventilation, dålig lukt eller liknande bostadshygienfrågor.

– Jättekul att vi har kommit i mål med de här två nya e-tjänsterna och det är ännu fler på gång senare i sommar eller till hösten, säger Maria Jacobsson, förvaltningschef på miljöskyddskontoret, och fortsätter:

— Dessutom har vi ett vidareutvecklat ett par andra e-tjänster som vänder sig mer mot företagare.

Just näringslivet är mottagligt för e-tjänster. Det blev tydligt när kommunen lanserade sitt krispaket för att underlätta för företag under coronakrisen. Då fick de företag som skulle ha tillbaka den årliga avgiften för livsmedelskontroll anmäla det via en speciellt framtagen e-tjänst.

— Det känns väldigt bra när vi märker att företagarna använder e-tjänsterna. De kan underlätta och effektivisera både deras och vår verksamhet så vi ser fram emot en fortsatt utevckling inom det här området, säger Helena Ingvarsson, chef på avdelningen livsmedel och hälsa på miljöskyddskontoret.

Alingsås kommun