Publicerad 2020-06-15, kl 11:44

Alingsås får digitaliseringspris

Alingsås kommun har tilldelats utmärkelsen Guldtrappan tillsammans med åtta andra skolhuvudmän. Alingsås får priset för andra året i rad för sitt arbete med digitalisering inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

— Fantastiskt att än en gång få bekräftat att vi tillsammans i kommunen tagit digitaliseringens fördelar på allvar, säger Anneli Schwartz,  chef för kultur- och utbildningsförvaltningen.

Tidigare i våras kom beskedet att Alingsås var nominerat till att få utmärkelsen Guldtrappan. Nu står det klart att kommunen för andra året i rad tilldelas priset. 

— Vi i juryn har mött ett otroligt spännande fält med skolverksamheter som nu tar kraftfulla och innovativa steg. Påfallande och gemensamt är att vi här möter huvudmän som inte längre är konsumenter av digital teknik, utan som är medskapande, säger Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande i Guldtrappans jury.

Alingsås kommun har under våren fått nyttja sin väl fungerande digitala värld genom fjärrundervisning. Men det är inte bara därför de tilldelas priset.

— Den senaste tiden har verkligen belyst vikten av det digitaliseringsarbete som vi i kommunen har bedrivit inom skola och utbildning. Vårt fortlöpande och aktiva arbete med denna fråga innebar vid omställningen till fjärrundervisning att vi hade en stabil och upparbetad grund att stå på. Denna har vi kunnat bygga vidare på för att anpassa verksamheterna efter den nya situation som uppstått och där har både personal och elever gjort ett fantastiskt arbete.

— Den här utmärkelsen ger oss också energi att fortsätta tänka innovativt och utveckla oss ännu mer framöver, konstaterar Anneli Schwartz.

Fakta

Bakom priset Guldtrappan står stiftelsen Yngve Lindbergs minne med samarbetspartners som Skolverket, Sveriges kommuner och landsting och Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Juryns motivering om Alingsås kommun: ”Alingsås kultur- och utbildningsförvaltning har en långsiktig strategi med en digital agenda, nu i en andra etapp. Med tydligt fokus på elevernas utbildning, har man skapat en fungerande helhet med fyra komponenter: Ledning, Infrastruktur, Lärande och kompetens samt Användning. Ett genomtänkt och driftigt ledarskap som engagerar och involverar alla ifrån nämnd till elever. Ett kraftfullt och uthålligt utvecklingsarbete präglat av medskapande användare, ett vetenskapligt arbetssätt och löpande utvärdering.”

Läs mer om Guldtrappan. 

Kontakt

Anneli Schwartz, förvaltningschef för kultur- och utbildningsförvaltningen, anneli.schwartz@alingsas.se, 0322-61 65 05. Torbjörn Ott, lektor och lärare vid Alströmergymnasiet, torbjorn.ott@alingsas.se, 0322-61 65 24.

Alingsås kommun