Publicerad 2020-06-11, kl 08:55

Ökad service ska möta behovet

Den här våren har inneburit ett ökat tryck på bygglovsenheten. För att möta upp behovet från privatpersoner finns både nya e-tjänster och utökad rådgivning på plats.

Aila Hirvonen Bremefors är plan- och bygglovschef på Alingsås kommun. Hon berättar att väntetiden för att få sitt ärende handlagt sjunkit markant det senaste året, och nu vidtas fler åtgärder för att ge kommuninvånarna effektiv service.

— Vi vill kunna bistå med mer rådgivning och bibehålla samt utveckla den ökade effektiviteten i handläggningen. Därför har vi utökat våra bokningsbara rådgivningstider och även vår bygglovstelefon har utökade öppettider, också nu under sommaren, säger Aila Hirvonen Bremefors.

Utöver tillgänglighet för vägledning och rådgivning är digitalisering en viktig del för att effektivisera processen. Under våren har flera nya e-tjänster lanserats i syfte att skynda på hanteringen. Exempelvis kan du nu komplettera ditt pågående byggärende via en länk som du får via mejl och i de fall som grannhörande behövs kan grannarna lämna svar digitalt.

— Allt detta görs för att få en mer effektiv process och det är väldigt glädjande att vi har fått till de här nya e-tjänsterna, säger Aila Hirvonen Bremefors, som nu ser fram emot att fortsätta arbeta med Alingsås utveckling.

— Vi finns tillgängliga för alla som vill bygga och bidra till att utveckla kommunen. Alla som behöver hjälp kan vi lotsa genom bygglovsprocessen, avslutar Aila Hirvonen Bremefors.

Bygglovsrådgivning

Bygglovstelefonen
Telefontid må-on och fre kl. 9-11, 0322-61 61 19.

Rådgivande möte
Boka in 30 minuter rådgivningstid med en bygglovshandläggare, vi ringer upp dig på bokad tid. På grund av den exceptionella situationen kring covid-19 kommer dessa rådgivningstider vara via telefon en tid framöver.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen