Publicerad 2020-05-28, kl 11:00

Verk ur kommunens konstsamling i ny utställning

Är du nyfiken på kommunens konstsamling? Välkommen på utställningen NEDSLAG – valda verk ur kommunens konstsamling i Alingsås konsthall 30/5 – 5/9 2020.

Affisch över konsthallens utställning "Nedslag".

– I den här utställningen har vi valt ut verk som speglar både vår historia liksom vår tids sammanhang, säger Greta Vocar, utställningsproducent Alingsås konsthall. Egentligen var det Ludvig Helins utställning som skulle öppnat på lördag. Men så kom det där coronaviruset emellan och vi valde gemensamt att skjuta upp utställningen till samma tid nästa år, fortsätter Greta.

I Alingsås kommuns konstsamling ingår strax över 800 verk, vilka förvärvats under åren 1956–2009. Ungefär en tredjedel av konstnärerna är kvinnor och resterande två tredjedelar män.

All lös konst i kommunens ägo kallas kommunens konstsamling. Den största delen är inköpt för allmänna medel eller för donationsmedel. En del konst har tillkommit i form av gåvor, i samband med verksamhetsöverlåtelser och när Artoteket, där man kunde låna konst från biblioteket, lades ned.


– Konstverken som deltar i utställningen har vi lånat in från de platser där de placerats – bland andra socialtjänsten, stöd- och behandlingsenheten, barn- och ungdomsförvaltningen, skolor med flera, avslutar Greta.

Representerade konstnärer
I utställningen presenteras följande konstnärer med verk. Fördjupande information kring vissa konstnärskap finns också på plats i konsthallen i form av böcker och filmer:

Patrik Andiné, Thelma Aulio Paananen, Karin Broos, Bengt Böckman, Lena Cronqvist, Erland Cullberg, Siri Derkert, Hasse Ekdahl, Thomas Ekvall, Allan Friis, Staffan Gylling, Ragnar Hult, Mona Huss Walin, Lillevi Hultman, Glenn Johansson, Nina Kollind, Maria Kristofersson, Hans Lannér, Cecilia Larsson, Inga-Louise Lindgren, Jörgen Lindgren, Evy Låås, Antonín Málek, Kerstin Mörland, Greta Sandahl, Lars Spaak, Ingela Svensson, Hans Wigert.

Varmt välkommen att besöka oss i sommar!

Alingsås konsthall

NULL

Alingsås konsthall, Kultur, turism och evenemang